porozumienie bez przemocy, komunikacja między ludźmi, relacje, edukacja, szkoła, dialog Marshall Rozenberg

Wzajemne zrozumienie jest skarbem, którego poszukujemy w relacjach z drugim człowiekiem w domu, w pracy, w szkole.

Często jednak skarb ten schowany jest bardzo głęboko, a zasłona codziennych zdarzeń skutecznie blokuje nam dotarcie do niego.

Podejmujemy zatem próby otwierania się na drugiego człowieka, codziennie w pocie czoła odrabiając lekcje empatii, szacunku i zaufania wobec innych.

Współczucie i dawanie z serca leży w naturze człowieka, pisze w swojej książce „ Porozumienie bez przemocy” Marshall Rosenberg.

Posługiwanie się językiem jest kluczowym narzędziem budowania wojny i pokoju.

Słowa pozwalają  nam nawiązać kontakt z sobą samym i z innymi ludźmi.

Autor definiuje porozumienie bez przemocy jako komunikację międzyludzką budowaną na współodczuwaniu z drugim człowiekiem i dawaniu z serca.

Współczucie jest wrodzonym darem każdego człowieka. W toku życia zapominamy jednak o naszym nadzwyczajnym darze.

Słowa w ciągu życia stają się nawykowe i schematyczne, często są reakcją na zachowania innych ludzi.

Potrzeby własne i innych ludzi  nie zawsze są dostatecznie komunikowane.

Zazwyczaj nasze wypowiedzi zawierają krytykę, ocenę, atak, które są wyrazem frustracji i nie spełnionych oczekiwań.

Poprzez komunikację z poziomu serca uważniej słuchamy, co przekłada się na większe zrozumienie.

Metoda porozumienia bez przemocy zakłada cztery kluczowe elementy:

– spostrzeganie: co właściwie dzieje się w danej sytuacji?

– uczucia: co czuję, kiedy ty robisz, to co robisz?

– potrzeby: jakie są moje potrzeby w związku z uczuciami, które mam?

– prośba: wynika bezpośrednio ze składowych spostrzeżeń, uczuć i potrzeb.

W naszym życiu spotykają nas różne zdarzenia, które zachodzą w relacji do innych osób. Metoda porozumiewania bez przemocy zakłada aktywne wsłuchiwanie się w drugiego człowieka.

PBM uwzględnia zawsze cztery powyższe elementy z obustronnej perspektywy ludzi budujących dialog.

Rodzina, szkoła, praca stanowią najczęstsze okoliczności spotkań międzyludzkich.

Nawiązywanie kontaktów w duchu porozumienia i współczucia jest podstawą budowania relacji.

U podstaw porozumienia bez przemocy leżą wartości: szacunek, współczucie i empatia.

Literatura: „Porozumienie bez przemocy” Marshall Rosenberg