to co powiesz może zmienić świat, Marshall Rosenberg, porozumienie bez przemocy

Co znaczą tytułowe słowa?

Są prośbą, groźbą, a może leżącą u podstaw naszego życia energią pokoju, zmieniającą świat na na lepsze.

W słowach zaklęta jest moc tworzenia i niszczenia, pokoju i wojny, która wynika z dwojakiej natury każdego człowieka.

Tylko świadomość pozbawiona ego jest w stanie pokonać wojnę, strach i lęk.

 

Wypowiadając tytułowe słowa, Marhall Rosenberg chciał zwrócić szczególną uwagę na język naszego komunikowania się między ludźmi.

Każdy człowiek w słowach opowiada historię o sobie. Historie te określają kim jesteśmy, jacy jesteśmy oraz definiują każdego człowieka.

Porozumiewanie się bez przemocy to idea Marshala Rosenberga, w której zawiera się postulat zmiany opartej na wartościach.

Jak pięknie byłoby na świecie, gdyby ludzie komunikowali się ze sobą bez przemocy, wzajemnych osądów, czy obwiniania się.

Rozwiązywanie konfliktów zawsze powinno odnosić się do wzajemnego szacunku oraz w oparciu o potrzeby obu stron.

Obecnym czasie nasilają się konflikty zbrojne u naszych sąsiadów.

Wojna, przemoc, zabijanie niewinnych ludzi, a przy tym brak nadziei na pokojowe rozwiązania budzą frustrację i skazują idę porozumienia bez przemocy na samotną egzystencję w szafie.

Archetyp boga wojny Marsa nieubłaganie wciąga człowieka w wojnę. Czyżby agresja i przemoc leżały w naturze człowieka?

W dzisiejszym świecie wszelkie normy postępowania między ludźmi zostały zaburzone. Balansujemy na granicy patologii, wielkiego chaosu i rozpadu.

Nie są normą głowice wyrzutni antyrakietowych ustawiane w ogródku obok bloków, w których mieszkają ludzie.

Teraźniejszość definiowana jest przez ludzi.

Historia każdego człowieka jest inna, tj. określona przez bagaż doświadczeń. Codzienne sytuacje obfitują w przemocowe rozwiązania. Przełożony, który okazuje przewagę siły budzi respekt, nauczyciel, który strachem buduje autorytet w klasie, jest szanowany przez uczniów.

Nasze działania wypływają z naszej świadomości.

Marshal Rosenberg posiadał szeroką świadomość, której podstawę stanowiło przekonanie, że wszystkie zdarzenia w życiu każdego człowieka prowadzą do konfliktu.

Nie warto zatem zajmować się samym konfliktem, a skupić się raczej na działaniach prowadzących do budowania mostów między ludźmi.

Konflikty są uwarunkowane podejściem egocentrycznym człowieka: „ja, moje, dla mnie”.

Jak zatem wyeksponować starą, skurzoną ramoneskę w szafie pełnej nowych trendów?

Tylko zmiana naszej świadomości przeprowadzi nas most porozumienia z drugim człowiekiem.

Zmiana zachowania jest powierzchniowa, dlatego dobra na krótką metę.

Budowanie świadomości, która jest pozbawiona ego jest ratunkiem dla ludzi ogarniętych wojną. Nie dotyczy to tylko Ukraińców.

Dwojaka natura człowieka balansująca na granicy pokoju i wojny wymaga ciągłego doskonalenia się i pracy na wartościach.

W słowach zaklęta jest moc pokoju i życia w pokoju.

Lieteratura: „Porozumienie bez przemocy ” Marshall Rosenberg