Edukacja przyszłości

Innowacyjność według Steve’a Jobsa.

Współcześnie bardzo duże znaczenie zyskało słowo innowacja.

Pojawia się ono nie tylko w dziedzinie gospodarki i ekonomii, ale również w innych dziedzinach codziennego życia człowieka.

Innowacja to pojęcie bliskoznaczne dla kreatywności.

Pochodzi ono z łaciny innovatio i oznacza renowację lub odnowę.

czytaj dalej

Kreatywność. Czy to brzmi szumnie?

Rozwijanie postaw kreatywnych i proinnowacyjnych to ważny element realizacji podstawy programowej na wszystkich szczeblach edukacji.

Współczesny świat wymaga od nas pomysłowości, rozwiązywania problemów, kreowania rzeczywistości w każdej sekundzie naszego istnienia.

W ciąż jednak słowo kreatywny budzi w nauczycielach i uczniach mieszane uczucia błahostki oraz szumnego określnika niedoścignionego ideału.

czytaj dalej

Kreatywność i innowacyjność we współczesnej szkole.

W tym roku szkolnym jednym z priorytetów realizowanych w szkołach był rozwój kreatywności uczniów.

Kreatywność i innowacyjne myślenie to jednak ważne aspekty edukacji dziecka, nie tylko ze względu na realizowane priorytety Ministra Edukacji Narodowej.

Każdy rodzic i nauczyciel wie, że rozwój kreatywności jest ważny w życiu każdego człowieka.

Czym zatem jest kreatywność oraz innowacyjność oraz jak wspierać ich rozwój?

czytaj dalej

Edukacja na odległość.

Ze względu na stan epidemii w naszym kraju do szkół od marca nie uczęszczają uczniowie.

Ministerstwo Edukacji w aktach wykonawczych wprowadziło obowiązek realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W całej Polsce zaczął się i nadal trwa mozolny okres edukacji zdalnej.

czytaj dalej

Zakończenie roku.

Lada chwila zakończenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach w wirtualnej scenografii kształcenia na odległość.Przed szkołami nie tylko klasyfikacja i promocja uczniów do klas programowo wyższych, ale również organizacja zakończenia...

czytaj dalej

Office 365

W związku z przedłużającym się stanem edukacji dzieci w domu pojawia się paląca potrzeba organizacji lekcji online przez nauczycieli.

Office 365 dla edukacji to jedno z wielu rozwiązań dedykowanych kształceniu na odległość w czasie pandemii koronawirusa.

Firma Microsoft wychodząc naprzeciw zdalnemu nauczaniu proponuje bezpłatną usługę, która łączy w sobie wiele funkcjonalności, m.in. możliwość organizacji zdalnych lekcji.

czytaj dalej

Google Classroom

Jedną z aplikacji dedykowanych zdalnej edukacji jest Google Classroom.

To bezpłatna usługa dla szkół, dzięki której uczniowie i nauczyciele mogą komunikować się zdalnie.

Pierwszym krokiem do pracy przy użyciu tego narzędzia jest rejestracja konta Google.

Usługę może aktywować szkolny administrator sieci IT, ale również możemy utworzyć swoje prywatne konto Google.

czytaj dalej

Lekcje zdalne

Prowadzenie przez nauczycieli lekcji online przy użyciu ogólnodostępnych aplikacji i komunikatorów to duże ryzyko.

Wielu pedagogów skarży się na niekontrolowany przebieg lekcji w sieci.

Często tok lekcji online jest inny niż ten założony przez nauczyciela.

Jak bezpiecznie zorganizować wirtualną klasę?

czytaj dalej

Zdalne dojrzewanie edukacji

Edukacja zdalna dojrzewa.

Nauczyciele, rodzice oraz sami uczniowie organizują proces kształcenia w warunkach czasowego zawieszenia jednostek systemu oświaty.

Proces kształcenia uczniów przeniósł się do sieci, gdzie przechodzi kolejne fazy od raczkowania, chodzenia, po dojrzewanie.

Narzędzia cyfrowe stały się niezastąpione w organizowaniu procesu kształcenia uczniów.

Bez technologii informacyjno- komunikacyjnej nie możliwa jest realizacja podstawy programowej.

czytaj dalej

Kształcenie na odległość- 5 praktycznych wskazówek.

Kształcenie na odległość nakłada szczególne obowiązki na dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Porozumienie jest trudne zwłaszcza, że praca zdalna pozbawiona jest bezpośredniego kontaktu z podmiotami procesu edukacyjnego.

Warto zadbać o komunikację z rodzicami, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Przeanalizujmy model zdalnej edukacji w oparciu o pięć poniższych wskazówek.

czytaj dalej