Edukacja przyszłości

Informacja zwrotna

Cele i kryteria sukcesu są podstawą wdrażania oceniania kształtującego w szkole.

Ważne są również zadania edukacyjne, które powodują głębokie uczenie się uczniów.

Informacja zwrotna ma istotny wpływ na proces uczenia się.

czytaj dalej

Zadanie edukacyjne

W wielu polskich szkołach nauczyciele realizują podstawę programową w oparciu o podręczniki, które obfitują w zadania i ćwiczenia.

Okazuje się, że umiejętność tworzenia i wykorzystania wartościowych zadań edukacyjnych należy rozwijać i doskonalić wśród kadry nauczycielskiej.

Czy wszystkie zadania, które wykonują nasi uczniowie mają wartość edukacyjną?

czytaj dalej

Fabuła wychowania

Czy istnieją trudne dzieci, trudna młodzież? Od wielu lat rozgrywa się dyskusja na temat metod radzenia sobie z tak zwaną „Trudną młodzieżą, trudnym dzieckiem”. Tradycyjny i konserwatywny nurt w wychowaniu wciąż przyświeca wychowaniu dzieci zarówno w szkole, jak...

czytaj dalej

Czy czujesz bluesa?

Profesjonalne działanie nauczycieli determinuje proces uczenia się uczniów
Rodzice często zarzucają nauczycielom brak motywacji do pracy.
W Polsce nauczyciele to wciąż niedowartościowana grupa zawodowa. Motywacja do pracy wynika w dużej mierze ze statusu społecznego, pasji i indywidualnego podejścia do pracy.

czytaj dalej

Prawo do edukacji

Jesper Juul postuluje w swojej książce „Kryzys szkoły” zniesienie obowiązku szkolnego i wprowadzenie prawa do edukacji. Demokratyczne prawo do edukacji stawia na równej płaszczyźnie uczniów, nauczycieli i rodziców. Autorytet szkoły oparty na zaufaniu i komunikacji...

czytaj dalej

Zadanie edukacyjne

W wielu polskich szkołach nauczyciele realizują podstawę programową w oparciu o podręczniki, które obfitują w zadania i ćwiczenia. Okazuje się, że umiejętność tworzenia i wykorzystania wartościowych zadań edukacyjnych należy rozwijać i doskonalić wśród kadry...

czytaj dalej

Radość z uczenia się

Czy w szkole dzieci się uczą?

Odpowiedź na to pytanie odnajdziemy analizując wartość serwowanych naszym dzieciom doświadczeń szkolnych.

Kreatywny rozwój dziecka to połączenie niczym nie skrępowanego uczenia się poprzez zabawę oraz działania pobudzające kreatywność.

Radość z uczenia się wyzwala naturalną chęć do poznawania świata, która nas otacza.

czytaj dalej

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?

Sytuacja, w której w ostatnich tygodniach znalazła się Europa i Świat budzi strach, lęk i niezrozumienie zwłaszcza wśród dzieci.
Jak nigdy dotąd głębokiej refleksji i autentycznym emocjom ulegają wszystkie wiersze, opowiadania i dłuższe formy literackie o tematyce wojennej.
Jakie książki pomogą dzieciom zrozumieć, co to jest wojna?

czytaj dalej