komunikacja z uczniami, nauczanie w XXI wieku, nowoczesna edukacja, lekcje, proces edukacyjny, uczenie się uczniów

Jasne komunikaty kierowane do uczniów przez nauczyciela i w drugą stroną mają ogromne znaczenie dla sukcesu procesu edukacyjnego.

Jasne i klarowne przekazywanie informacji odgrywa ogromną rolę w procesie budowania kompetencji społecznych uczniów, ale również sprzyja efektywnemu uczeniu się.

Co to znaczy dobrze komunikować się?

W jaki sposób rozwijać umiejętności komunikacyjne wśród uczniów podczas lekcji?

Nie ulega wątpliwości, że umiejętność sprawnej komunikacji jest niezwykle ważna do życia, pracy, edukacji w globalnym społeczeństwie XXI wieku.

Istnieje wiele sposobów komunikacji.

Dotyczy to w głównej mierze form komunikacji, czy narzędzi używanych podczas komunikacji.

Nowe technologie stwarzają nieograniczone możliwości kontaktu między ludźmi z całego świata z wykorzystaniem ICT.

Ważnym zadaniem szkoły jest wdrożyć najnowsze technologie, które uczniowie wykorzystają do dyskusji na ważne społecznie tematy np. ochrona zdrowia, środowiska, globalne ocieplenie.

Komunikacja to klucz do budowania relacji między ludźmi, bez względu na to czy jest ona pisemna, werbalna, wizualna, czy multimedialna.

Nauka dobrej komunikacji jest podstawową umiejętnością każdego człowieka, dlatego musi znaleźć odzwierciedlenie w programie edukacyjnym każdego nauczyciela.

Skuteczna komunikacja charakteryzuje się jasnym przekazem swoich myśli w kierunku odbiorcy.

Przekaz ten jest dostosowany do poziomu odbiorcy i zrozumiały dla niego.

Często mówimy o tak zwanej komunikacji rozszerzonej.

Występuje ona wtedy, kiedy komunikujemy się ze sobą przekazem wielowątkowym, a nie tylko pojedynczymi myślami.

W pracach pisemnych uczniów komunikacja rozszerzona charakteryzuje się wieloakapitowością, poruszaniem się wokół kilku wątków, łączeniem ich ze sobą w spójną całość, wyciąganiem wniosków, analizą, syntezą.

Nie są to pojedyncze zdania.

Współcześnie mówi się również o komunikacji multimodalnej, czyli wykorzystującej więcej niż jedno narzędzie komunikacji oraz różne rodzaje komunikacji.

Na przykład współczesny referat uczniowski zawierać może prezentację z plikami audio, video, wpisy na blogu klasowym, fotografie.

Nauczyciele powinny oferować zadania uczniom, w których będą mieli oni możliwość wyboru narzędzi do komunikacji.

Użycie różnych mediów dla pełnej komunikacji myśli wzmacnia przekaz i czyni go bardziej czytelnym dla odbiorcy.

Podstawowe elementy komunikacji.

  1. Komunikacja rozszerzona- wielowątkowa.
  2. Komunikacja multimodalna- wykorzystująca wiele narzędzi komunikacji.
  3. Wspierające dowody.
  4. Dostosowanie wypowiedzi do poziomu odbiorcy, w zakresie przekazu, narzędzi i stylu wypowiedzi.

Przy projektowaniu zadań rozwijających u uczniów umiejętności komunikacyjne warto skorzystać z rubryki bądź drzewa decyzyjnego.

Drzewo decyzyjne w zakresie umiejętnej komunikacji, dotyczy odpowiedzi na trzy pytania:

  • Czy komunikacja jest rozszerzona, czy multimodalna?
  • Czy komunikacja jest wsparta dowodem, tezą lub wyjaśnieniem?
  • Czy komunikacja jest dostosowana do konkretnych odbiorców?

Dzięki zastosowaniu techniki drzewa decyzyjnego przy projektowaniu przez nauczyciela zadań edukacyjnych dla uczniów, można świadomie budować umiejętności komunikacyjne uczniów stosowanie do zamierzonych celów edukacyjnych i potrzeb uczniów.

W zadaniach, gdzie uczniowie muszą stosować rozszerzoną komunikację, multimodalną komunikację, muszą dostarczyć wspierające dowody, poprzeć tezę, muszą dostosować  sposób komunikacji do odbiorcy, rozwijamy najwyższy poziom umiejętności komunikacyjnych uczniów.

Komunikacja potrzebuje wspierających dowodów, dzięki którym możliwa jest prezentacja pomysłów, trafna argumentacja, możliwość opisu etapów pracy nad projektem, wreszcie ocena.

Dobra komunikacja rozwija wiedzę uczniów, ich zasób słownictwa, uwzględnia potrzeby partnera komunikacyjnego.

Projektowanie zadań rozwijających umiejętności komunikacyjne uczniów są ważnym elementem edukacji na miarę XXI wieku.

Aby jednak było to możliwe, potrzebna jest edukacja w zakresie zrozumienia, czym jest jasna i umiejętna komunikacja.

Planowanie zadań rozwijających umiejętności komunikacyjne to wyzwanie.

Musimy pamiętać o tym, aby zadania proponowane przez nas uczniom zawierały komunikację rozszerzoną i multimodalną.

Niech uczniowie podpierają swoje przekazy argumentami, wyjaśnieniami, przykładami. Niech dostosowują przekazy do konkretnej grupy odbiorców.

na podstawie: https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office