magnum zarządzania, zarządzanie zespołem, efekty zarządzania, kierowanie, lider zmiany, kierowanie zespołem

Skuteczne zarządzanie rodzi wysokie plony w organizacji.

Sztuka zarządzania bierze swój początek w erze przemysłowej.

W 1911 roku Taylor napisał książkę „Administracja przemysłowa i ogólna oraz nauka o administracji w zastosowaniu do państwa.”

XX wiek przyniósł ze sobą rozwój tej dziedziny wiedzy.

Dokonali tego m.in. Henry Fayola, Chester Barnard, Mary Parker, Frederick Hertzberg, czy Abraham Maslow.

Autorzy ci wywarli niewątpliwie duży wpływ na współczesną myśl dotyczącą zarządzania i przywództwa.

Zarządzanie wymaga wiedzy i doświadczenia.

Zarządzanie zasobami ludzkimi staje się wyzwaniem dla współczesnych menadżerów, dyrektorów, liderów zmiany.

Style kierowania, funkcje pracownicze, wdrażanie zmiany, planowanie, role w zespole, zaplecze kulturowe, przekonania to tylko niektóry aspekty współczesnego zarządzania.

Sprawne zarządzanie prowadzi do sukcesu organizacji.

SMART dyrektor to osoba kompetentna w wielu dziedzinach dotyczących kwestii kierowania zespołem.

Motywacja wewnętrzna pracowników pozwala osiągać cele organizacji i prowadzi do podwyższania jakości funkcjonowania.

Jak zatem zarządzać, by realizować kluczowe cele organizacji?

Przede wszystkim komunikacja.

Czasy koronawirusa rozproszyły model wielu organizacji, w tym szkół. Ludzie pracowali w boksach komputerowych, nie mając możliwości bezpośredniego kontaktu z dyrektorem i innymi nauczycielami, rodzicami, uczniami.

Budowanie efektywnego zespołu opiera się na bezpośrednich relacjach.

Granie bohatera w czasach covidowych skazane jest prędzej, czy później na klęskę.

Gaszące pożary uśmiechy zza okna kamery są na krótką metę.

Dobre zarządzanie charakteryzuje się przede wszystkim przemyślaną strategią działania.

Każda wizja bez skutecznego planu jej realizacji jest skazana na klęskę.

Poszukiwanie w nadziei złota pomimo potu i zmęczenia może być skazane na klęskę.

Realne cele i konkretne zadania są motywują.

Pracuj mądrze, a nie ciężko.

Otóż jak się okazuje mądrze zaplanowana prace kieruje naszą energię na priorytety.

Warto również zwrócić uwagę na zadania dyrektora, menadżera, lidera.

Czas poświęcony zarządzaniu musi być kluczowy dla każdej osoby zarządzającej zasobami ludzkimi.

Dyrektor z wysokimi kompetencjami w dziedzinie zarządzania odpowiednio dobiera zespół i przydziela zadania zgodne z kwalifikacjami.

Monitorowanie wyników, plany, strategie, koordynowanie zadań, budowanie relacji są ważne w kontekście sprawnego zarządzania organizacją.

Ludzie pracują nie tylko dla pieniędzy. Zrozumienie powodów, dla których ludzie przychodzą codziennie do pracy stanowi tajemnicę, której odkrycie staje się podstawą sukcesu organizacji.