daj dziecku wybór, edukacja domowa w praktyce, edukacja domowa, edukacja w domu, nowoczesne technologie, brak ocen, rozwijanie zaintersowań, wolny wybór, asynchroniczna edukacja, edukacja 4.0

Edukacja domowa może być ciekawą alternatywą dla uczenia się w klasie szkolnej.

Centrum Nauczania Domowego proponuje szeroko zakrojone działania, które z jednej strony oferują dzieciom narzędzia do samodzielnej nauki w domu, a z drugiej strony zajęcia z nauczycielem- tutorem.

Edukacja domowa jest spójna z założeniami edukacji 4.0. 

Tym samym kształtuje kompetencje potrzebne w przyszłości dla życia i pracy człowieka.

 

„Stawiamy przede wszystkim na naukę spersonalizowaną, asynchroniczność w uczeniu się oraz wybór.” 

Wsparcie i wolny wybór. Tak definiują misję Centrum Nauczania Domowego  Pani Monika Kamińska Wcisło i Pani Monika Balana,  na co dzień aktywnie pracujące przy projekcie edukacji domowej. 

Monika Balana od ośmiu lat działa w obszarze edukacji, szczególnie edukacji domowej, udziela wsparcia i  pomaga rozwijać ten obszar kształcenia. Współtworzy projekt Centrum Nauczania Domowego w zakresie wsparcia rodziców i dzieci edukujących się w domu.

Monika Kamińska Wcisło, specjalista od PR i marketingu, promuje misję Centrum Nauczania Domowego, opartą na założeniach edukacji 4.0, edukacji przyszłości. Prywatnie mama 3 dzieci, które uczą się na różnych szczeblach nauczania, dodatkowo realizują szkołę muzyczną. Pani Monika posiada dwustronne doświadczenia, jako rodzic, ale również jako współtwórca projektu.

Inicjatywa przejścia na edukację domową wypływa również od dziecka, które chce współdecydować o tym, jak będzie wyglądała jego nauka.

Agnieszka: Skąd pomysł na stworzenie Centrum Nauczania Domowego?

Monika Balana: Nasz pierwszy projekt edukacyjny zrodził się w 2009r. i powstał z inicjatywy rodziców dzieci czasowo przebywających poza granicami naszego kraju, którzy dostrzegli problem z dostępem do polskiej edukacji. Rodzice, którzy wyjeżdżali na kilkuletnie kontrakty chcieli zapewnić, swoim dzieciom stały dostęp do polskiej edukacji, bez konieczności długoletniej rozłąki. Edukacja domowa była dla nich idealnym rozwiązaniem.

Przez ponad 10 lat wypracowaliśmy rozwiązania, które stały się ogromnym wsparciem dla polskich rodzin na całym świecie. Stworzyliśmy szereg narzędzi, m.in. platformę edukacyjną. Wyszkoliliśmy też kadrę nauczycieli, która przez cały rok wspiera rodziców w realizacji podstawy programowej.

Wielu rodziców po powrocie do kraju nadal chciało kontynuować nauczanie domowe i tym samym korzystać z naszego wsparcia. Wtedy dostrzegliśmy, że potrzeby edukacyjne dzieci mieszkających poza granicami naszego kraju i dzieci mieszkających w Polsce znacznie różnią się od siebie. W związku z tym w 2017 roku powstała placówka oświatowo- wychowawcza Centrum Nauczania Domowego. Misją tej placówki jest wsparcie wszystkich rodzin w edukacji domowej w Polsce i szerzenie informacji o tej formie kształcenia. Dopasowaliśmy naszą ofertę i narzędzie do potrzeb dzieci mieszkających w Polsce.

Agnieszka: To znaczy, że Centrum Nauczania Domowego działa na terenie całego świata. Podajcie Panie proszę przykłady krajów, z których pochodzą wasi uczniowie?

Monika Balana: Nasi uczniowie mieszkają w różnych zakątkach świata. Mamy dzieci w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w całej Europie, w Korei Północnej, nawet na Madagaskarze.

Agnieszka: W jaki sposób jest zorganizowana edukacja dziecka w Centrum Nauczania Domowego?

Monika Balana: Przede wszystkim stawiamy na wyspecjalizowaną, wykształconą kadrę pedagogiczną. Organizujemy zajęcia z nauczycielami. Takich zajęć jest ponad 1000 rocznie. To są zajęcia online dla wszystkich uczniów. W ten sposób pomagamy rodzicom realizować podstawę programową w domu. Oczywiście udział w tych zajęciach nie jest obowiązkowy, a stanowi jedynie jedną z wielu możliwości, z których rodzice mogą skorzystać.

Zajęcia, które proponujemy naszym uczniom, zorganizowane są w dwóch formach, webinaria dla całej klasy i zajęcie w grupach 3-5 osobowych. W takich grupach istnieje też realna szansa, że dzieci się dobrze poznają i zaprzyjaźnią.

Rodzic ma również do dyspozycji platformę edukacyjną. Treści edukacyjne podzielone są na 36 tygodni nauki. Zawiera szereg materiałów wraz ze scenariuszami zajęć. Te materiały składają się z części teoretycznej i praktycznej. Mamy zarówno testy sprawdzające wiedzę, jak również filmy, gry, animacje i inne praktyczne ćwiczenia dla uczniów. Platforma jest atrakcyjna dla dzieci. I to też jest propozycja.

wolny wybór, edukacja domowa, ansynchroniczność w uczeniu się, edukacja 4.0

Wybór ten dotyczy odpowiedzi na pytanie, z jakich materiałów dziecko będzie się uczyło, czy te materiały są dostosowane do predyspozycji dziecka?

Oprócz tego oferujemy kontakt z rówieśnikami na całym świecie. To jest niezwykle istotne w edukacji domowej, gdzie dzieci nie mają tego kontaktu z rówieśnikami w szkole. U nas mogą one nawiązywać relacje z dziećmi w różnych krajach, poznawać różne języki, różną kulturę. To bardzo motywuje do nauki.

Agnieszka: Jakie zalety ma platforma do nauczania w domu, którą Panie proponujecie? Korzyści dla rodzica i dla dziecka?

Monika Balana: Cała platforma oparta jest na zasadzie grywalizacji. Dzieci za dobrze wykonane zadania otrzymują gwiazdki i medale. Na platformie organizowane są konkursy. Wszystko to dodatkowo motywuje do systematycznej pracy i do systematycznej nauki.

Platforma niesie ze sobą wiele korzyści dla rodzica i dziecka. Dla rodzica jest przede wszystkim wsparciem. Platforma oferuje dostęp do materiałów edukacyjnych, które są w jednym miejscu, nie trzeba krążyć po całym Internecie, żeby zrealizować konkretne zagadnienie.

Platforma umożliwia również podział na tygodnie nauki. Jest to przydatne zwłaszcza na początku, kiedy uczniowie i ich rodzice nie wiedzą do końca jak ułożyć sobie plan dnia, a tym samym plan nauki. Jest to bardzo pomocne, gdyż rodzice otrzymują instrukcję, jak krok po kroku organizować naukę w domu dla swoich dzieci.

Oferujemy wsparcie nauczycieli z doświadczeniem. Mamy mentorów, mamy tutorów, którzy są cały czas w kontakcie z rodzicami. Rodzic w każdej chwili może zgłosić prośbę o kontakt, porozmawiać telefonicznie, aby zasięgnąć porady.

Organizujemy również szkolenia dla rodziców, m.in. jak motywować dzieci do nauki? Jak rozwijać zainteresowania dzieci? W ramach Dni Otwartych, które organizowaliśmy takie spotkania się odbywały.

Agnieszka: A co proponujecie Państwo dla dziecka?

Monika Balana: Przede wszystkim przyjazna forma nauki. Uczeń samodzielnie może korzystać z platformy, bez obawy, że trafi na nieodpowiednie treści. Kontakt z rówieśnikami na całym świecie. Grywalizacja, która wspomaga proces uczenia się. Wiemy z własnego doświadczenia, że dzieci uwielbiają gry i w ten sposób uczą się najlepiej.

Agnieszka: Czyli stawiacie Państwo na samodzielność uczniów. Uczeń zdobywa wiedzę dla siebie. Czy jest też oceniany?

Monika Kamińska- Wcisło: W edukacji domowej nie ma ocen jako takich. Dziecko uczy się w swoim indywidualnym tempie, w sposób zindywidualizowany. Nie jest ocenianie, nie ma też kartkówek i klasówek. Ma egzaminy, do których musi przystąpić. Poszczególne przedmioty może zaliczać blokowo, tzn. przez trzy miesiące uczyć się tylko języka polskiego, a następnie zaliczyć przedmiot.

Edukacja, którą my proponujemy opiera się na nauce przez zabawę, której zadaniem jest zmotywować dziecko, a nie oceniać.

Edukacja domowa to przede wszystkim wyjście z ławek. Dziecko może uczyć się w dowolnym czasie i przyjaznym dla niego miejscu. Nie ma typowych lekcji, które kończą się dzwonkiem.

System szkolnictwa, jaki znamy, oparty jest o pruską szkołę z XIX wieku, która oferuje ten właśnie schemat. Dziecko tylko wtedy będzie umiało rozwinąć skrzydła, jeśli będzie prowadzone indywidualnie. Dlatego my kładzie nacisk na naukę spersonalizowaną i asynchroniczną.

Dopuszczamy, że dziecko może sobie zrobić przerwę w ciągu tygodnia, bo jest na przykład w gorszej kondycji. Nie uczy się w środę i czwartek, ale za to pracuje w weekend. Dziecko może mieć wakacje wcześniej niż kończy się rok szkolny, bo wszystko uda mu się zaliczyć.

Ta dowolność i możliwość wyboru w edukacji domowej jest szalenie ważna. Dziecko uczy się dla siebie. Nie chodzi tutaj o zapamiętywanie i odtwarzanie, ale raczej o zdobywanie wiedzy i poszukiwania.

To są kompetencje, które będą potrzebne mu za 20 lat, kiedy pójdzie do pracy w zupełnie nowej rzeczywistości niż ta, w której się uczy teraz.

Agnieszka: Edukacja 4.0, o której Panie mówicie,  jest mocno spersonalizowana i wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia. Dlaczego rozwój zainteresowań w tym kontekście jest ważny i jak rozwija zainteresowania Centrum Nauczania Domowego?

Monika Kamińska- Wcisło: Wszystko zaczyna się od rodzica. To on jako pierwszy rozpoznaje zainteresowania swojego dziecka. Centrum Nauczania Domowego współpracuje z wieloma specjalistami, m.in. plastycy, biolodzy, chemicy, dlatego przygotowujemy dla dzieci zajęcia właśnie pod kątem ich zainteresowań. Mamy również programowanie, mamy szachy, i szereg innych zajęć, które są dla dzieci wartościowe i atrakcyjne.

W Centrum Nauczania Domowego uczy się wiele dzieci, które swoją pasję łączą z życiem. Uczy się u nas dziewczynka, która jest mistrzynią akrobatyki. Rozwój pasji jest tutaj możliwy właśnie dzięki edukacji domowej, która stwarza przestrzeń dla rozwoju zainteresowań uczniów.

Agnieszka: A więc spersonalizowana nauka realizuje pasje i zainteresowania dziecka?

Pani Monika Kamińska- Wcisło: Edukacja domowa jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości, które przed nami stoją. Kształtujemy kompetencje potrzebne potem w życiu. Są one wielorakie, praca w grupie, kompetencje interpersonalne, praca nad projektem.

Stąd nauka spersonalizowana jest najlepszym wyborem dla dziecka. Wolny wybór jest kluczowy i rodzic musi być go świadomy. Wspieramy rodziców, pokazujemy im, w jaki sposób mogą prowadzić swoje dziecko przez edukacyjną drogę.

Monika Balana: Są przecież różne powody, dla których rodzice zabierają swoje dzieci ze szkoły. Czasami dziecko po prostu nie odnajduje się w szkole, jest wycofane, ma problemy. Są dzieci z zespołem Aspergera i innymi specjalnymi potrzebami, które właśnie szczególnie wymagają indywidualnego podejścia. Z drugiej strony są dzieci wybitnie uzdolnione, które chcą się rozwijać wychodząc poza zakres podstawy programowej.

 Edukacja zatem musi być dostosowana do każdego dziecka indywidualnie.

Stąd ogromna rola rodzica i nasza współpraca z nim. My nie uczymy dzieci, a stwarzamy możliwości i dajemy różne rozwiązania. Dajemy wsparcie i pomoc.

Agnieszka: Tak więc sednem edukacji domowej jest motywacja wewnętrzna ucznia do nauki. Jak zatem pobudzać motywację dziecka do nauki? W jaki sposób utrzymywać ją na wysokim poziomie?

Monika Kamińska- Wcisło: Motywujemy przede wszystkim dając wolny wybór uczniowi. Proponujemy również asynchroniczność w procesie uczenia się. Uczeń może w dowolnym czasie uczyć się, wybierając z szerokiej gamy materiałów edukacyjnych.

Proponujemy pracę nad projektami, zajęcia z programowania, pracę w grupie. Rozwijamy uczniów holistycznie, całościowo. A oceniamy za to, jak pracują, a nie za krótkie fragmenty wiedzy sprawdzanej na testach.

Motywacja wewnętrzna jest kluczowa. Dziecko musi przede wszystkim wiedzieć, po co to robi? W Centrum Nauczania Domowego nie ma ocen, więc uczniowie nie uczą się dla oceny w postaci stopnia.

Rodzice muszą wspierać dziecko, muszą zaakceptować, jak dziecko się czuje. Ono jest przecież ekspertem od własnych uczuć. Uczymy rodziców rozmawiać z dzieckiem w konstruktywny sposób, żeby umieli wzbudzać w swoich dzieciach motywację wewnętrzną.

Nie pozwalamy również, żeby dzieci mówiły źle o sobie. Często jest tak, że dzieci mówią „nie dam rady”, „ jestem beznadziejny”. Rodzice muszą budować wartość swoich dzieci. Dzieje się to poprzez docenianie osiągnięć dziecka.

Uczymy również rodziców stosować różne techniki i strategie motywacyjne, np. zasadę pięciu minut. Polega ona na tym, że dziecko podejmuje wysiłek, żeby przez pięć minut wykonać określone zadanie.

Dzieci realizują wyzwania, jeśli mają wsparcie. Pokazujemy dziecku w ten sposób, że wszyscy mamy obawę przed rzeczami, których nie znamy. Jeśli podejmujemy wyzwanie, to okazuje się, że potem mamy satysfakcję, że wykonaliśmy to zadanie.

uczeń jest autorem własnej nauki, edukacja spersonalizowana, indywidualizacja, uczenie się, wewnętrzna motywacja, kreowanie własnej nauki

Agnieszka: W jaki sposób realizujecie Państwo założenia edukacji 4.0?

Monika Kamińska- Wcisło: Kreowanie nauki przez ucznia jest dla nas bardzo ważne. Dziecko ma realny wpływ na to, w jaki sposób się uczy. To sprawia, że uczeń daje od siebie więcej. Im więcej dajemy od siebie, tym edukacja staje się nam bliższa. Jeśli coś narzucamy uczniowi, to on zazwyczaj nie do końca się z tym utożsamia.

Autonomia dziecka jest kluczowa w procesie uczenia się.

Edukacja domowa jest bardzo spójna z założeniami edukacji 4.0 również w takich zakresach jak mentoring, toutoring, czy rozwój kompetencji przyszłości. To dzieje się właśnie w Centrum Nauczania Domowego.

Agnieszka:  W jaki sposób wykorzystujecie Państwo nowoczesne technologie w nauczaniu domowym. W jaki sposób zoptymalizować rozwój dziecka?

Monika Balana: Na pewno edukacja domowa nie jest tym samym, co edukacja zdalna. To, co dzieje się w szkołach teraz może zacierać obraz edukacji domowej. Rodzice mogą myśleć, że kiedy przejdą na edukację domową, to ich dziecko będzie całymi dniami siedzieć przed komputerem w domu, ale to nie jest tak. Dzieci mogą wyjść do lasu, pojechać na wycieczkę. Dzieci uczą się przez doświadczenie, a nie tylko przez teorię. U nas podręczniki idą zupełnie w odstawkę.

Agnieszka: Posiadacie Państwo platformę, która posiada wiele modalności dostosowanych do spersonalizowanej nauki w domu. Jakie są jej zalety?

Monika Balana: Wychodząc ze szkolnej ławki, dzieci poznają świat z innej perspektywy. Uczą się przez działanie i wielorakie aktywności. Platforma zawiera więcej niż podstawa programowa. W dzisiejszym świecie nowoczesne technologie towarzyszą nam na co dzień. W edukacji domowej dzieci uczą się wyszukiwania informacji  i zdobywania nowych narzędzi do nauki.

Nasza platforma jest źródłem bezpiecznych informacji, z których dzieci mogą korzystać bez nadzoru rodzica. Dzieci za jej pośrednictwem uczą się nawiązywać również kontakty interpersonalne z wykorzystaniem Internetu.

W dobie XXI wieku nie powinniśmy się bać nowoczesnych technologii. Musimy nauczyć się wykorzystywać nowoczesne narzędzia do zdobywania wiedzy i budowania umiejętności dzieci.

Agnieszka: Trzy korzyści wynikające z edukacji domowej, które podsumują naszą rozmowę. Proszę o dokończenie zdania. Edukacja domowa ma przewagę nad tradycyjną szkołą, ponieważ…

Monika Kamińska- Wcisło: jest to nauka spersonalizowana, asynchroniczna i z wolnym wyborem. Odpowiada tym samy na wyzwania przyszłości.

Centrum Nauczania Domowego poszukuje złotego środka, żeby wpłynąć na optymalny rozwój uczniów.