Czy istnieją idealne rozwiązania dla skutecznej edukacji zdalnej?

Jednym z nich jest Szkoła w Chmurze. To platforma edukacyjna  dostosowana do podstawy programowej, która z powodzeniem może służyć jako narzędzie do pracy zdalnej uczniów.

Dlaczego ta propozycja zasługuje na uwagę oraz jak zacząć pracę w chmurze? Na te i inne pytania postaram się dzisiaj znaleźć odpowiedź w raz z Twórcami tej interesującej onlinowej platformy.

Zapraszam na inspirujący wywiad z Weroniką Mazur, członkiem zespołu Szkoła w Chmurze.

Agnieszka: Skąd pomysł na Szkołę w Chmurze? Kiedy się pojawił? Dlaczego i kto jest autorem konceptu na Szkołę w Chmurze?

Weronika: Pomysł na Szkołę w Chmurze jest wypadkową doświadczeń szkolnych jej twórców i analizy realiów współczesnego świata. Bolesna świadomość, jak duży jest rozdźwięk między standardową ofertą szkoły a potrzebami jej odbiorców, doprowadził nas do stworzenia propozycji, z którą właśnie wychodzimy do świata.

Inicjatorem i wizjonerem projektu jest Mariusz Truszkowski, przedsiębiorca społeczny, założyciel sieci żłobków i przedszkoli Zielona Wieża oraz  szkoły Turkusowa Wieża. We wrześniu bieżącego roku startuje natomiast pierwsze stacjonarne Liceum w Chmurze – zupełnie nowy typ szkoły, umożliwiający młodym ludziom samodzielne projektowanie swojej ścieżki edukacji i realizację własnych projektów, m.in. dzięki wykorzystaniu innowacyjnej platformy e-learningowej.

Agnieszka: Mówią Państwo, że jest to projekt społeczny? Proszę rozwinąć wątek partnerów projektu?

Weronika: Szkoła w Chmurze to jeden z projektów Fundacji Społeczeństwo – ogólnopolskiej organizacji pożytku publicznego powołanej dla wprowadzania pozytywnej zmiany społecznej poprzez edukację. Oferujemy nasze narzędzie na zasadach non-profit. Współpracujemy ze  Zwolnieni z Teorii oraz Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci. Zwolnieni z Teorii, tak jak i my, zachęcają młodych ludzi do realizowania projektów.

Dzięki Szkole w Chmurze uczniowie zyskują czas i energię, aby angażować się w pracę projektową, wolontariaty i staże.  Dlatego nasze projekty tak dobrze ze sobą współgrają.

Z kolei Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci wspiera uzdolnionych młodych ludzi w rozwoju w sferze naukowej. W Chmurze (przestrzeni wirtualnej) nie przeprowadzimy np. eksperymentów chemicznych, dlatego szukamy partnerstwa z organizacjami, które będą zapraszały uczniów na różne stacjonarne warsztaty i zajęcia.

Agnieszka: Jak to działa? Ile czasu zajmie nauka obsługi tej platformy nauczycielowi, a ile uczniowie? Pamiętajmy, że około 70% nauczycieli w typowej polskiej szkole jest po 50 roku życia.

Weronika: Tak jak pewnie przy każdym nowym narzędziu, z którym stykamy się po raz pierwszy, użytkownik musi poświęcić trochę czasu i uwagi na zapoznanie się z platformą i jej działaniem. Może w tym pomóc przygotowany przez nas krótki film instruktażowy.

Staraliśmy się, aby platforma była prosta i intuicyjna w obsłudze, tak żeby każda osoba z przeciętnymi umiejętnościami technicznymi była w stanie się na niej poruszać bez trudności.

Największą barierą może być brak motywacji do zmiany podejścia i do zdobycia nowych umiejętności, a nie wiek. Jeśli ktoś posługuje się smartfonem, będzie też w stanie opanować korzystanie z platformy 🙂

Agnieszka: Jakie warunki techniczne musi spełnić szkoła, aby mogła realizować zajęcia poprzez Szkołę w Chmurze?

Weronika: Potrzebne jest łącze internetowe i komputery, laptopy lub tablety dla uczniów. Obecnie jest dużo możliwości otrzymania dofinansowań na tego typu infrastrukturę albo nawet otrzymania darmowego dostępu do internetu dla szkół.  

Agnieszka: Poznajmy trochę więcej szczegółów. W jaki sposób odbywa się proces rejestracji ucznia na platformie? Czy rejestracji dokonać musi rodzić, czy może to zrobić nauczyciel? Na czym polega różnica w obu typach rejestracji?

Weronika: Konto można założyć na stronie Szkoła w Chmurze .

Jeśli nauczyciel chce skorzystać z platformy przy prowadzeniu lekcji, otrzymuje od nas specjalny kod, który przekazuje uczniom, a oni wpisują go podczas samodzielnej rejestracji swojego konta na platformie.

Dzięki temu konta uczniów są połączone z kontem nauczyciela, który zyskuje wgląd w aktywność uczniów na platformie. W przypadku gdy  szkoła ucznia nie korzysta z platformy, uczeń również może założyć konto, ale nauczyciel nie widzi jego postępów i nie wystawi oceny na podstawie uzyskanych wyników z zadań.

Po ponownym otwarciu szkół będzie można kontynuować naukę na platformie, jeśli szkoła ucznia uruchomi moduł w chmurze lub uczeń przepisze się do naszej szkoły partnerskiej – w trybie nauki stacjonarnej albo tzw. edukacji domowej.

Agnieszka Mroczek: Co znajdzie uczeń szkoły podstawowej i liceum po zalogowaniu się na platformę?

Weronika: Na platformie uczniowie klas 4-8 znajdą karty pracy z przedmiotów takich jak: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, przyroda, chemia, fizyka. Od września 2020 roku z platformy będą mogli korzystać również uczniowie liceów i techników.

Agnieszka: Czy jeśli poprosiłabym o sformułowanie celu edukacyjnego Szkoły w Chmurze to jak by on brzmiał?Jaka jest Misja i Wizja Szkoły w Chmurze?

Weronika: Szkoła w Chmurze powstała po to, aby dzieci i młodzież uczyły się w efektywny i  innowacyjny sposób oraz miały czas i energię na rozwijanie swoich zainteresowań, czy realizację projektów, czyli uczenie się przez bezpośrednie doświadczenie.

Agnieszka: Efektywność dzięki uczeniu się ze wsparciem tej platformy na czym polega i co oznacza? Czy trzeba wkuwać na pamięć z podręcznika, żeby uczyć się efektywnie? Jak uczyć się efektywnie przy wykorzystaniu tej platformy?

Weronika: W jednej klasie szkolnej jest wiele osób i każda z nich jest inna. Kiedy wszystkim z nich każemy się uczyć w ten sam sposób, w jednym tempie, to nie odpowiadamy w pełni na ich indywidualne preferencje i możliwości. Dziecko, które dobrze radzi sobie z matematyką, będzie się nudzić, czekając, aż reszta klasy zrobi zadania. Z kolei gdy komuś słabiej idzie z przyrody, to nie dostanie więcej czasu na lepsze zrozumienie zagadnienia.

Jeśli jednak pozwolimy uczniowi na naukę we własnym tempie i w sposób, który mu najbardziej odpowiada, to wtedy będzie on w stanie rozwinąć swój prawdziwy potencjał.

Przykładamy dużą wagę do tego, żeby zadania znajdujące się na platformie nie wykraczały poza podstawę programową. Rozumiemy, że ludzie mają różne zainteresowania i zdolności i niekoniecznie chcą zostać ekspertami ze wszystkiego.

Na platformie uczniowie zdobywają bazową wiedzę określoną w podstawie programowej – ni mniej, ni więcej – i dzięki temu zyskują czas na zgłębianie zagadnień, które naprawdę ich interesują.

Sami decydują, jakie zagadnienia chcą rozwijać, a jakie poznać w minimalnym, ale wystarczającym stopniu.

 Forma nauki na platformie różni się od tradycyjnych szkolnych metod.

Większość uczniów stara się przyswajać wiedzę biernie, poprzez słuchanie wykładu nauczyciela, wielokrotne czytanie podręcznika, podkreślanie i sporządzanie notatek. Te metody nie są jednak najbardziej efektywne, bo nie angażują, nie pobudzają wystarczająco do własnej aktywności.

Na naszej platformie nauka odbywa się w sposób aktywny. Uczeń zamiast słuchać wykładu, od razu konfrontuje się z problemem, myśli nad rozwiązaniem i szuka brakujących informacji w dostępnych źródłach.

Agnieszka: Jakie kompetencje potrzebne w życiu, w XXI wieku, kształtuje Szkoła w Chmurze?

Weronika: Żyjemy w świecie, w którym na co dzień jesteśmy bombardowani gigantyczną ilością informacji. Jest tych danych tak dużo, że choćbyśmy chcieli, to nie damy rady wszystkiego trwale zapamiętać. I  dobrze, bo w dobie stałego dostępu do informacji  nie ma takiej potrzeby 🙂

Bardziej istotna jest umiejętność ich wyszukiwania, weryfikowania ich wartości i robienia z nich użytku.

Sami byliśmy w szoku, gdy zaobserwowaliśmy, że bardzo duża liczba nastolatków nie umie sprawnie korzystać z wyszukiwarki internetowej!

Powinniśmy w takim razie przestać kłaść tak duży nacisk na gromadzenie wiedzy encyklopedycznej, a zacząć kształcić umiejętności sięgania do odpowiednich źródeł, selekcji informacji, analitycznego i krytycznego myślenia oraz rozumienia procesów, a także rozwiązywania złożonych problemów. 

Zadania na platformie Szkoły w Chmurze są skonstruowane w taki sposób, aby pomagały w  kształtowaniu właśnie tych kompetencji A na metapoziomie uczeń rozwija samodzielność i samozarządzanie – mega istotne życiowo umiejętności. Wiele osób zyskuje je dopiero po ukończeniu szkoły, często płacąc krocie za specjalistyczne szkolenia i treningi.

Agnieszka: Żeby zaliczyć dany przedmiot i otrzymać ocenę uczeń musi zrealizować określone treści i wykazać się pewnymi umiejętnościami, czy jest to możliwe w Szkole w Chmurze? Jak?

Weronika: Na platformie Szkoły w Chmurze uczeń w całości realizuje podstawę programową MEN. W trakcie nauki uczniowie rozwiązują krótkie interaktywne testy i wykonują zadania otwarte, które pomagają utrwalić zdobytą wiedzę i wyćwiczyć umiejętności. 

Agnieszka: Największą bolączką ucznia jest często wykrzesanie motywacji do pracy, w jaki sposób Szkoła w Chmurze motywuje do samodzielnej pracy? Wskażmy konkretne elementy.

Weronika: Małe dzieci są z natury pełne ciekawości i zadają mnóstwo pytań. Chcą poznawać świat i rozumieć zjawiska, które je otaczają. Jednak w pewnym momencie dorośli każą im usiąść w ławkach i słuchać o rzeczach, które sami uważają za ważne narzucając sposób i tempo nauki, a do tego wszystkiego straszą sprawdzianami i odpowiedzią przy tablicy. Chyba nikogo nie zmotywowałyby do pracy takie warunki.

My staramy się wykorzystywać naturalną ciekawość uczniów i pozwalamy im podążać swoją własną ścieżką. Gdy uczeń sam może wybrać, czym chce się zajmować danego dnia, to i jego motywacja i chęci do nauki są większe.

Nie ma też nudy, gdy się dobrze zna temat, bo można szybko przejść dalej, ani stresu, gdy robi się zadania wolniej od reszty klasy, bo nauka odbywa się we własnym tempie.

Sama forma nauki na platformie też jest dużo ciekawsza niż słuchanie wykładu czy czytanie podręcznika. Uczeń od razu jest stawiany przed pytaniem i samodzielnie musi znaleźć odpowiedź w dostępnych źródłach.

Kiedy samemu dojdzie się do rozwiązania, odczuwa się satysfakcję, której nie doświadczymy po przeczytaniu rozdziału z podręcznika.

Platforma daje również możliwość autoweryfikacji swojej pracy i śledzenia własnych postępów. Uczeń dostaje powiadomienia o zaległościach i widzi pasek progresu z każdego przedmiotu.

Agnieszka: Dla rodziców i nauczycieli bardzo ważna jest kwestia bezpieczeństwa uczniów. Czy Szkoła w Chmurze jest bezpieczna? W jaki sposób to bezpieczeństwo jest zapewnione?

Weronika: W obecnej sytuacji, kiedy szkoły są zamknięte z powodu pandemii koronawirusa, bezpieczna nauka to przede wszystkim nauka w domu z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.

Platforma Szkoły w Chmurze nie zawiera reklam, które przekierowują ucznia na niepożądane strony, a wszystkie treści, które pojawiają się na stronie, dotyczą bezpośrednio nauki.

Dbamy także o bezpieczeństwo danych użytkowników – ich adresy e-mail są używane wyłącznie do przesłania treści dotyczących naszych projektów edukacyjnych.

Agnieszka: Wiele firm, instytucji edukacyjnych wspiera szkoły w tym trudnym edukacyjnym czasie. Dlaczego zdecydowaliście się Państwo udostępnić swoją platformę na czas zamknięcia szkół?

Weronika: Widzimy, w jak trudnej sytuacji znalazło się nagle wielu uczniów, rodziców i nauczycieli. Lekcje odbywają się teraz zdalnie, ale to nie znaczy, że mają być prowadzone w taki sam sposób, jak dotychczas w szkole.

Platforma Szkoły w Chmurze daje uczniom dużo samodzielności, tak że rodzice nie muszą pomagać dziecku w nauce, a nauczyciele zamiast na gorączkowym przygotowywaniu materiałów i sprawdzaniu zadań, mogą skupić się na budowaniu relacji z uczniami i wspieraniu ich w nauce. Jest to też świetna okazja, żeby wypróbować dla siebie taki model nauki i zastanowić się, czy nie byłby dla nas lepszy.

Agnieszka: Co poradziliby Państwo nauczycielom na ten trudny czas, aby wesprzeć ich w realizacji trudnego wyzwania nauki na odległość? I czy rzeczywiście jest to trudny czas, może właśnie jest to czas, żeby zmienić sposób myślenia o edukacji?

Weronika: Sytuacja zamknięcia szkół jest dla wszystkich dużym wyzwaniem, jednocześnie wierzymy, że  wyniknie z niej wiele dobrego dla wszystkich uczestników systemu edukacji, który przez dziesięciolecia był oporny na zmiany.

Zachęcamy nauczycieli, żeby wykorzystali ten czas na refleksję nad dotychczasowym sposobem nauczania w szkołach oraz na szukanie lepszych sposobów kształcenia młodych ludzi, tak by byli oni przygotowani na wyzwania przyszłości.

Zapraszamy do wypróbowania platformy edukacyjnej Szkoła w Chmurze.