pięć kroków budowania odporności szkoły, odporność dyrektora szkoły, dobrostan, edukacja, zdalna edukacja, odporność psychiczna szkoły, szkoła, społeczność szkolna, nauczyciele, uczniowie,

Szkoła w dobie koronawirusa potrzebuje odporności. 

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia nie jest możliwe bez psychicznego wsparcia uczniów i nauczycieli.

Z emocjonalnym kryzysem boryka się cały świat. 

W jaki sposób budować odporność w czasach epidemii?

Poniżej prezentuję pięć kroków budowania odporności szkoły.

  1. Zadbaj o swój dobrostan.

Co robisz i co więcej możesz dla siebie zrobić? 

W słowie dobrostan mieszczą się m.in. sfera emocjonalna, ale również fizyczna. Czasy epidemii koronawirusa zmuszają do refleksji dotyczącej odpowiedniego odżywiania, aktywności fizycznej, czy innych czynników wpływających na budowanie odporności organizmu.

Zdrowie psychiczne staje się bardzo ważnym czynnikiem naszego dobrostanu. Odporność na stres, umiejętność zadbania o siebie . Dyrektor szkoły napotyka w swojej codziennej pracy wiele problemów, z którymi musi sobie poradzić. Trudne sytuacje są powodem wielu skrajnych emocji. Należy je zaakceptować i umieć sobie z nimi poradzić.

 Akceptacja własnych emocji jest punktem wyjścia do tego, żeby skutecznie wspierać innych.

Rok 2020 był szczególnie trudny. Wszyscy przeżywaliśmy stres, przemęczenie psychiczne związane z izolacją. Nie bez znaczenie był również lęk przed zarażeniem oraz osamotnienie w domach na skutek przedłużającej się izolacji.

Z tym większą troską powinniśmy spojrzeć na wszystko z dystansem i poszukać skutecznych sposobów dbania o siebie. Kubek ciepłej herbaty z miodem i cytryną, doba książka, spacer, są ważnymi elementami dbania o sobie.

  1. Dzielenie się przywództwem.

Co w dzieleniu przywództwem możesz robić lepiej? Co możesz zrobić więcej w tworzeniu klimatu „robimy to razem?” i nawzajem sobie pomagamy?

Bycie dyrektorem szkoły polega na nieustannej nauce, że nie jestem sam. Budowanie zespołu nauczycieli opartego na wzajemnym zaufaniu i szacunku, który jest w stanie mi pomóc wykonywać najważniejsze zadania związane z zarządzaniem szkołą, to podstawa współczesnego przywództwa.

Dzisiejsza szkoła charakteryzuje się wielością zadań, które należy wykonać w krótkim czasie. Dydaktyka, wychowanie, opieka, dążenie do rozwoju wszystkich uczniów generują wiele pracy, która musi być podzielona na zespół.

Dyrektorzy szkół tworzyć muszą jedną drużynę wspólnie z nauczycielami, dzięki czemu można rozszerzyć odpowiedzialność za szkołę na całe grono pedagogiczne.

Warto zastanowić się o ile zwiększyć liczbę liderów do zadań specjalnych w szkole. Czy każdy obszar działalności szkoły będzie miał swojego lidera? A może będziemy się trzymać utartych schematów, akceptując martwe zespoły nauczycieli, które nie wnoszą nic do pracy rady pedagogicznej?

Każde grono pedagogiczne bogate jest w nieocenione zasoby umiejętności, talentów i predyspozycji nauczycielskich, które wnoszą niezastąpiony wkład w rozwój szkoły.

Delegowanie, współdecydowanie, partycypacja społeczności szkolnej w ważnych decyzjach dotyczących uczniów i szkoły pozwalają na radość ze wspólnych sukcesów ale również mobilizują do pokonywania trudności, które spotykamy w codziennej pracy.

  1. Zadbaj o dobrostan innych, bądź wyrozumiały i cierpliwy.

W stosunku, do kogo w szkole warto, abyś była bardziej empatyczna, wyrozumiała? 

Warto również zacząć od zrozumienia, że wszystkim jest tak samo trudno, ponieważ trudna jest sytuacja w której znalazła się szkoła. Zdalna edukacja zdarzyła się po raz pierwszy w historii szkoły, jest to sytuacja nowa, na którą nikt nie był przygotowany.

Wszyscy borykają się z trudnymi emocjami, stąd mogą pojawić się skargi, zażalenia. Należy podejść do nich nie jak do ataku, ale raczej jako szukania pomocy. Zaproś rodziców, nauczycieli na rozmowę, wysłuchaj sugestii, zaproponuj rozwiązania, a może to rodzic je zaproponuje. Bądź wyrozumiały i cierpliwy.

Porozmawiaj z gronem nauczycielskim i wspólnie spróbujcie wypracować strategie na przetrwanie.

Okręty ze społecznościami szkolnymi na całym świcie wypłynęły w rejs po bezkresach oceanu pandemii koronawirusa. Kapitanem jest dyrektor, ale bez zrozumienia załogi, podziału ról, wypracowaniu strategii n przetrwanie na pewno sobie nie poradzi. Nie widać jeszcze suchego i bezpiecznego lądu, stąd tak ważne jest zrozumienie i wzajemna pomoc, aby móc bezpiecznie dopłynąć do brzegu.

  1. Uaktywnij podstawową motywację do pracy w szkole.

 Czego nie chcesz, aby kryzys zabrał uczniom, nauczycielom lub dyrektorowi?  Jakiego marzenia na temat szkoły nie chcesz stracić?

Siła szkoły jest w zaangażowanej społeczności. Motywacja do pracy zależy od podejścia dyrektora szkoły do swoich obowiązków oraz jego pierwotnej motywacji do pracy. Znajdź w szkole lokomotyw, które tak jak ty będą ciągnęły wagoniki. Motywacja do pracy jest zaraźliwa. Jeśli twoi nauczyciele będą widzieli zaangażowanie to sami również będą się angażować.

Zawsze wzbudzaj nadzieję i wiarę w szkołę i edukację. Po to właśnie zostałeś nauczycielem? Pamiętasz?

  1. Oczekuj dobrego nauczania wszystkich uczniów.

 Co chciałbyś, aby w Twojej szkole poprawiło się w zdalnym nauczaniu?

Uczenie wszystkich uczniów ma sens. Jest to jednak trudne zadanie, zwłaszcza w okresie zdalnej edukacji, gdzie często pojawiają się problemy braku motywacji, znikania uczniów, nieoczekiwanych problemów ze sprzętem elektronicznym.

Nie odpuszczaj i buduj społeczność uczącą się. Zaangażowanie wszystkich uczniów zależy od stosowanych narzędzi, metod nauczania. Nieustannie poddawaj ewaluacji sposoby pracy w twojej szkole i zadawaj pytanie, co można poprawić i ulepszyć?

„Dobra edukacja nie jest luksusem, powinna być powszechna.”