powrót uczniów do szkół, co z powrotem uczniów do szkół wytyczne MEN, GIS, MZ, bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w szkole, klasy I- III, stacjonarna nauka, epidemia, szczepienia nauczycieli, badania nauczycieli

Już przed świętami dużo mówiło się w kuluarach oświaty o powrocie uczniów do szkół.

Powrót ten miałby nastąpić po styczniowych feriach 2021.

Czy jednak polskie szkoły są gotowe na powrót uczniów w dobie nieustającej epidemii?

Jak należy przygotować placówki edukacyjne do powrotu uczniów?

W poniedziałek 11 stycznia 2011 roku ruszają masowe testy CPR dla nauczycieli klas I- III oraz pracowników niepedagogicznych szkół.

W atmosferze lekkiego chaosu, Powiatowe Stacje Sanitarne w całej Polsce próbują zgrać harmonogramy  testów dla pracowników szkół podstawowych w całym kraju. 

Wyzwanie logistyczne dla tych urzędów jest ogromne, zwłaszcza, że dysponują one ograniczoną liczbą pracowników i nie mają procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, jaką niewątpliwie jest stan epidemii.

Niepewności jest wiele, pojawiają się zewsząd coraz nowe dylematy, kogo należy objąć badaniami? Uzdrowionych z Covid nauczycieli? Chorych nauczycieli? A może tych nauczycieli, którzy od przeszło dwóch miesięcy uczą zdalnie w swoich domach?

Czy jednak wyniki testów CPR przesądzą o poferyjnej stacjonarnej nauce uczniów klas I- III w szkołach?

Ministerstwo Edukacji deklaruje, że badania nauczycieli są jednym z ważnych elementów etapu przygotowań do powrotu uczniów. Jakie inne elementy o tym zdecydują?

Nauczyciele zostali również zakwalifikowani do szczepień przeciwko Covid 19 jako grupa I. Jednak lista osób z grupy 0 wydłuża się coraz bardziej. Kiedy zatem ruszą szczepienia nauczycieli. Nikt na to pytanie póki co nie odpowiada.

Szkoły mogą również organizować półkolonie dla uczniów w grupach do 12 osób.

Wytyczne sanitarne dotyczące organizowania półkolonii nie różnią się w swoim brzemieniu od tych proponowanych przez GIS, MEN i MZ we wrześniu, kiedy wszyscy uczniowie wrócili na chwilę do szkoły.

Na stronach Ministerstwa Edukacji i Państwowej Inspekcji Sanitarnej są również wytyczne dotyczące powrotu do szkół uczniów klas I- III do szkoły. One również pokrywają się z procedurami bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego w szkołach we wrześniu 2020r.

Wytyczne skupiają się wokół organizacji zajęć w szkole, higieny, czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń szkolnych, organizacji żywienia, postępowania na wypadek wystąpienia  objawów zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

Łudzące podobieństwo do wrześniowych wytycznych dla szkół i placówek edukacyjnych miesza się ze strachem dyrektorów szkół i nauczycieli, czy na pewno będzie będzie bezpiecznie?

Wiele placówek edukacyjnych zostało dotkniętych przez Covid 19 , wielu nauczycieli zachorowało, a dla niektórych wirus okazał się śmiertelny.

Czy Wytyczne, w których rekomenduje się m.in. posyłanie do szkoły uczniów bez objawów górnych dróg oddechowych, częste mycie i dezynfekowanie rąk, zasłanianie ust i nosa lub zachowanie 1,5 odstępu w szatni i w przestrzeniach wspólnych szkoły wystarczą, by ludzie przebywający na terenie szkoły mogli czuć się bezpiecznie?

Lekko zaostrzony reżim sanitarny wylewa się leniwie na kartach Wytycznych zobowiązując rodziców i osoby nie związane ze szkołą do nie wchodzenia na jej teren.

Wciąż jednak brak jest jednoznacznych sformułowań, czy pomiar temperatury jest obowiązkowy lub czy należy uczniów z objawami infekcji odizolować w odrębnym pomieszczeniu, a może wystarczy zachować dystans 2m od innych osób, jak wynika bezpośrednio z tekstu Wytycznych MEN, GIS i MZ?

Powrót klas I- III nie przeludni szkoły.

Tak jak rekomenduje sanepid będzie można zorganizować naukę uczniów w różnych częściach szkoły, to samo dotyczy rozlokowania łazienek dla poszczególnych klas, czy grupową organizację żywienia. Rozluźnienie dotyczy również organizowania boksów do przebierania się uczniów z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Rekomendowana jest również organizacja świetlicy szkolnej w miarę możliwości z założeniem, że w jednej grupie świetlicowej mogą przebywać uczniowie z tej samej klasy. Ze względu jednak na ograniczoną ilość etatów przypadającą na organizację zajęć świetlicowych ta wytyczna może okazać się dużym wyzwaniem dla wielu dyrektorów szkół.

Uczniowie nie będą mogli się ze sobą kontaktować.

Organizacja zajęć w jednej Sali, czy rotacyjne przerwy to już powrót wrześniowej rzeczywistości, traktowanej jako standard bezpieczeństwa w wielu placówkach edukacyjnych na terenie całego kraju.

Wiele wytycznych organizujących na nowo powrót uczniów do szkół pokrywa się z wytycznymi proponowanymi przez MEN, GIS, MZ we wrześniu. Być może dodatkowe czynniki, m.in. badania nauczycieli oraz szybka możliwość szczepień wzmocni bezpieczeństwo uczniów i pracowników.

Mniej będzie na pewno antycovidowych rodziców, a więcej zrozumienia dla środków bezpieczeństwa podjętych w szkołach.

 

zasoby: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka