Zarządzanie nowoczesną placówką oświatową zgodne z literą prawa nie wystarcza już w XXI wieku.

Dyrektor musi być również menadżerem oświaty, znającym prawidła rządzące ekonomią.

Długofalowy plan działania dyrektora, realizowany przy udziale rodziców, nauczycieli i uczniów,  jest gwarancją sukcesu szkoły.

Aby plan był skuteczny, należy wziąć pod uwagę wiele kwestii, takich jak dydaktyka, wychowanie, przepisy, czy wreszcie marketing.

Udoskonalenie szkoły to założenie niby proste, jednakże niełatwo je zrealizować łącząc ze sobą wieloaspektowy charakter zarządzania placówką edukacyjną.

Ze względu na to, że dyrektor posiada swego rodzaju autonomię, możliwe jest budowanie placówki oświatowej w oparciu o wiedzę, umiejętności, cechy osobowości dyrektora z uwzględnieniem udziału całej społeczności szkolnej, a więc uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych.

Wiedza budowana na podstawie doświadczeń z przeszłości jest kluczowa. Dzięki niej możemy lepiej zrozumieć teraźniejszość i zorientować nasze działania na przyszłość

Kiedy dyrektor kicha, cała szkoła łapie przeziębienie.

Skuteczny Dyrektor postrzega siebie odpowiedzialnego za wszystkie aspekty pracy szkoły. Jest również osobą zaangażowaną  w proces decyzyjny wszystkich podmiotów życia szkolnego.

Dyrektor skoncentrowany na działaniach i rozwiązaniach mających na celu dobro ucznia to szansa na rozwój placówki. 

Skuteczny dyrektor wie, że pozytywne zmiany zależą od niego. Wybitny dyrektor ma wysokie oczekiwania nie tylko wobec swoich nauczycieli, ale przede wszystkim wobec samego siebie.

Dyrektor szkoły buduje atmosferę, jest filtrem rzeczywistości szkolnej. Rzucając w grupę granatami ze złymi wiadomościami, zabija się motywację do pracy. Pozbawia się perspektyw na przyszłość i gasi naturalny zapał do pracy.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej to czas cenny i należy maksymalnie go wykorzystać.

Celem globalnym i jedynym możliwym każdej Rady Pedagogicznej jest przekonanie, że nauczyciele jutro przyjdą bardziej podekscytowani edukacją, aniżeli miało to miejsce dzisiaj.

Dyrektorze dam Ci dobrą radę. Kończ spotkania entuzjazmem i energią. Stałe odfiltrowuj negatywy i dziel się pozytywnymi wiadomościami.

Zamiast narzekać i obwiniać siebie nawzajem, należy popatrzyć na swoją pracę i zastanowić się nad tym w jaki sposób współpracować, żeby być efektywnym i skutecznym.

 

NAUCZYCIELE

Ludzie są największym potencjałem każdej organizacji uczącej się.

Nauczyciele zmotywowani i chętni do pracy to cele każdego dyrektora szkoły zorientowanego na rozwój placówki.

Znakomici nauczyciele równa się znakomita szkoła.

Nauczyciele determinują postrzeganie jakości szkoły. Indywidualny rozwój nauczycieli jest szansą dla  udoskonalenie szkoły.

Udoskonalenie szkoły może się odbywać :

  • Pozyskanie nowych lepszych nauczycieli,
  • Udoskonalenie pracujących nauczycieli.

W myśl koncepcji, że ważni są ludzie a nie programy. To ludzie, a nie programy określają jakość szkoły.

To ludzie są wartością zmienną.

Traktowanie ludzi z szacunkiem, codziennie, cały czas!

Codziennie prezentuj pozytywne podejście!

Tworzenie pozytywnej atmosfery w szkole to jedno z podstawowych zadań dobrego menadżera.

Autentyczne pochwały dla pracowników jest jednym z kluczy do sukcesy dla osiągających wysokie wyniki menadżerów edukacji.

Dyrektor, który nadaje pozytywny ton może mieć wpływ na wzajemne stosunki wszystkich w szkole.

Szacunek i godność dla drugiego człowieka, to cenny dar, który cała społeczność szkolna powinna sobie przekazywać.

Nauczyciele, którzy dobrze komunikują się z uczniami,rodzicami, prowadzą zajęcia w sposób aktywny, atrakcyjny, pomysłowy niekoniecznie z wykorzystaniem drogich pomocy naukowych są największym kapitałem szkoły.

Zaangażowanie nauczycieli wyraża się również poprzez udział w programach wspierających dzieci zdolne.

Każde podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej, wyróżnienie w zawodach olimpiadach wspieranie akcji charytatywnych, projekty unijne, wymiany należy zmaterializować w postaci dyplomów i umieścić na stronie www.

Budowanie marki placówki oraz budowanie autorytetu grona pedagogicznego są wyrazem powyższych działań.

 

OTOCZENIE

Krajobraz szkoły z punktu widzenia dyrektora zawiera się w odpowiedzi na trzy kluczowe pytania:

Co widzisz?

Na czym koncentrujesz swoją uwagę?

W jaki sposób wykorzystasz swój czas i energię?

Zarządzanie szkołą to równie złożony problem jak sama edukacja.

Warto czerpać dobre pomysły od dobrych dyrektorów. Dobre praktyki.

Zadbaj o otoczenie. Prosta rzecz, którą możesz zrobić już jutro to umieść  inspirujące hasła w różnych miejscach szkoły: „Wszyscy uczniowie mogą się uczyć!”

Współcześnie szkoły stawiają na pracownie specjalistyczne, np. sala z zapasem klocków lego, sala szachowa, sala teatralna, własna kuchnia itp.To fantastyczne pomysły kreacji wizerunku poprzez kształtowanie otoczenia szkoły.

Budynek szkoły nie zawsze jest ładny.Zadbaj zatem o środek.  Dobrze doposażone klasopracownie mogą okazać się twoją mocną stroną. Zainwestuj w markowe sprzęty i zabawki. 

Dzisiejsze placówki edukacyjne, nie pełnią tylko funkcji oświatowych, ale również walczą o klienta.

Konkurencyjność może być zaletą, gdyż prowokuje kreatywność, buduje potrzebę organizowania zajęć dodatkowych.

Atrakcje w postaci wycieczek, wyjazdów oraz lepszego doposażenia klas to dzisiejsze standardy edukacji.

Dni otwarte.

Zorganizuj dni otwarte w twojej szkole. Zadbaj o ciekawy program angażujący rodziców i uczniów, zajęcia adaptacyjne np. wiosenny aerobik, zagadki i eksperymenty przyrodnicze, elementy angielskiego w zabawach muzycznych, konkurs plastyczny z nagrodami, karaoke show, zajęcia z wykorzystaniem ciekawych pomocy edukacyjnych, poczęstunek tematyczny.

Wizyta rodziców z dziećmi powinna być wizytą gości we własnym domu. Należy zatem zadbać o ich potrzeby, dogodne godziny po pracy, wcześniejsza informacja o tym, co będzie się działo podczas dni otwartych, reklama od rodziców, którzy już mają dzieci w placówce. Rozdajemy ulotki oraz profesjonalnie przygotowane foldery reklamowe.

Zorganizuj wielkie wydarzenie, jako wyjście do ludzi oraz zaproszenie społeczności lokalnej na kiermasz, przedstawienie, konkurs mini olimpiadę itp. Jest to niezastąpiona okazja do pokazania talentów dziecięcych.

Zaangażuj rodziców uczniów do promocji przedsięwzięcia. Promuj imprezę w internecie, napisz do lokalnych gazet, poszukaj sponsorów nagród. Nie zapomnij o pochwałach dla wszystkich zaangażowanych osób.

Kiermasz bożonarodzeniowy z  przeznaczeniem zebranych funduszy np. na remont dachu, akcję charytatywną wycieczkę itp.

 

SZKOŁA TO MARKA

Budowanie marki placówki edukacyjnej to zdobywanie zaufania społecznego.

Szkoła ma do zaoferowania usługi edukacyjne.

W dzisiejszych czasach ważne jest ukierunkowanie na profil działania np. ekologiczny styl życia, rozwijanie zdolności artystycznych, dodatkowe języki obce, sport itd.

Strategia marketingowa, która na trwałe przeniknęła do sektora usług edukacyjnych to 7 x P (product, price, place, promotion, people, proces, physical evidence) produkt cena miejsce promocja/reklama, ludzie, obsługa klienta.

Produktem jest we współczesnych czasach  wiedza i  nauka, a właściwie organizowanie procesu uczenia się uczniów.

Działania marketingowe związane z logo szkoły, papierem firmowym, stroną internetową są tylko podstawowymi strategiami, a właściwie standardem nowoczesnych placówek edukacyjnych.

Patron jest znakiem rozpoznawczym każdej placówki, która go posiada. Działania wokół patrona szkoły takie jak konkursy, przedsięwzięcia, są konieczne dla budowania wizerunku szkoły.

Liczy się również wygląd budynku, atmosfera, bezpieczeństwo. To jednocześnie paradygmaty budowanego zaufania do placówki oświatowej.

Bezpieczeństwo może dotyczyć na przykład certyfikatów potwierdzających udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących pierwszej pomocy, zdjęcia z ćwiczeń przeciwpożarowych, wizyty strażaków.

Miejsce jest ważne. To nie tylko ładnie wyglądający budynek, ale również rodzaj i dostępność informacji, komunikacja, wsparcie informacyjne i teoretyczne.

Miejsca parkingowe dla rodziców.

Atmosfera panująca.

Reklama.

Promocja szkoły to ukryta i jawna reklama placówki, która wyraża się w jakości i spójności materiałów promocyjnych, takich jak: ulotki foldery, strona www, mailing, zebrania, kiermasze.

Są to jednocześnie okazje do nawiązania współpracy ze środowiskiem na innych polach niż tylko edukacja.

Papier firmowy, koperty, maile powinny mieć jednolitą oprawę. Używaj tej samej  czcionki na wizytówkach, stronie szkoły, ultokach i folderach promocyjnych.

Kolory placówki, które przejawiają się wszędzie.

Ulotka informacyjna powinna zawierać liczbę wolnych miejsc, program edukacyjny zawarty w trzech najmocniejszych punktach, informacje dotyczące intratnych zawodów w przyszłości.

Zaoferuj również zajęcia przygotowujące do nich, np. zajęcia komputerowe z grami dydaktycznymi dla przedszkolaków oraz zajęcia z tablicą multimedialną(ale dla rodziców i dzieci, ponieważ rodzice nie wiedzą o tablicy multimedialnej nic).

Warto  podeprzeć się badaniami naukowymi, statystykami, średnimi. 

Pozyskiwanie sponsorów we współczesnych czasach istotne jest nie tylko ze względu dodatkowych funduszy na cele szkoły. Udział w akcjach promocyjnych producentów napoi, ciastek, soków, wody, past do zębów itp. są możliwością promocji marki szkoły w środowisku.

Z listy rzeczy wybierz rzeczy, które nas wyróżniają. Skup się na najwyżej 3 elementach najważniejszych. Czym wyróżnia się placówka na tle innych?

Jeśli zdecydujesz się pokazać szkołę np. na Targach edukacyjnych to pamiętaj o folderze, ulotce lub gadżecie, który kojarzy się ze szkołą. Stworzysz szansę na lepsze zakotwiczenie się szkoły w pamięci potencjalnych odbiorców.

Ulotka powinna być konkretna z adresatem oraz propozycją rozwiązania 2-3 problemów klienta.  Niech przedstawia korzyści płynące ze współpracy np. 99 % absolwentów naszych nie ma problemu z adaptacją w szkole.

Musi przedstawiać również cel ulotki, po przez wezwanie do działania, np. „zadzwoń już teraz„.

Ulotka może być również kuponem zwalniającym z dostawania jedynek przez pierwsze 2 tygodnie nauki. Jeśli potencjalny uczeń dołączy ulotkę do dokumentów składanych  przez rodziców podczas rekrutacji. 

Ulotka może również uprawniać do dofinansowania wyjścia dzieci do kina dofinansowanego przez władze miasta.

 

Wybierz i sprecyzuj również trzy najważniejsze rzeczy, wartości, które zyskuje absolwent wychodzący z Twojej placówki w świat.

Postaw na ludzi. Odkryj nowe przestrzenie i możliwości w ramach posiadanych zasobów, np. inne sposoby motywowania pracowników, aktywowania uczniów oraz rozwijania i pasji i zainteresowań.

 

BIBLIOGRAFIA:

1.Whitaker Todd „ Co znakomici dyrektorzy robią inaczej niż cała reszta? 15 rzeczy, które liczą się najbardziej.

  1. Jankowska Anna „ Placówka rewelacyjna. Zarządzanie wizerunkiem placówki edukacyjnej”.