Jednym z wyzwań, przed którymi stoi zdalna edukacja, jest wparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Specjalne potrzeby edukacyjne to z jednej strony rozwój zainteresowań oraz talentów uczniowskich, z drugiej strony specyficzne trudności w uczeniu się dziecka ze względu na jego rozwojowe ograniczenia.

Wsparcie jest podstawą zdalnej edukacji uczniów ze SPE.

Na ile możliwe jest wsparcie uczniów z trudnościami pomimo istniejących ograniczeń.

Poukładajmy istotne elementy indywidualizacji w zdalnym nauczaniu.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna oraz kształcenie specjalne uczniów są integralną częścią codziennej edukacji w formie tradycyjnej. Na ile jest możliwe zorganizowanie wsparcia dla uczniów za pomocą metod i technik kształcenia na odległość?

W kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami liczy się przede wszystkim indywidualny codzienny kontakt z uczniem w formie telefonicznej lub mailowej.

Warto zwrócić również uwagę na dobranie odpowiednich metod i narzędzi, które będą miały zindywidualizowany charakter. Uwzględnić należy specyficzne trudności w uczeniu się uczniów, ich ograniczanie oraz możliwości. Bazowanie na mocnych stronach dziecka to dobry kierunek wytyczania ścieżki edukacyjnej dla tych uczniów.

Musimy pamiętać o tym, jakie niepełnosprawności i deficyty rozwojowe mają nasi uczniowie. Ze względu na rodzaj tych niepełnosprawności uczniowie przejawiać będą różne potrzeby edukacyjne.

 Uczniowie z niedosłuchem lekkim czy umiarkowanym mogą mieć problem w komunikowaniu się. Ci z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują dodatkowych wyjaśnień, czy wydłużonego czasu pracy. Zaburzenia ze spektrum autyzmu wymagają wzmacniania układu emocjonalnego dziecka. Dla uczniów z trudnościami komunikacyjnymi warto zastosować stałe graficzne znaki, które umożliwią rozumienie czytanych treści.

To tylko niektóre przykłady dostosowania pracy nauczycieli do potrzeb edukacyjnych uczniów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat zajrzyj na stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

Czy uczeń z trudnościami w uczeniu się może w pełni uczestniczyć w zdalnym nauczaniu?

Przy odpowiednim wsparciu może tak być. Wymaga to jednak pełnej mobilizacji ze strony nauczyciela i rodzica. Ewaluowanie procesu dydaktycznego oraz dostosowywanie go pod kątem konkretnego dziecka jest jednak niezbędne dla pozytywnych efektów domowego nauczania.

Nie jest to tylko kwestia obowiązku narzuconego przez przepisy prawa oświatowego, ale przede wszystkim wewnętrznej powinności względem dzieci, które pozostawione same sobie, na pewno sobie z wyzwaniem zdalnej edukacji nie poradzą.

W kontekście indywidualizacji nauczania na pewno nie wystarczy przesyłanie zadań przez nauczycieli, czy też linków do ciekawych stron. Warto zwrócić uwagę na inne rozwiązania, które umożliwią kontakt z rodzicem i dzieckiem, np. maile, telefony, komunikatory online.

Wsparciem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na pewno będą filmy instruktażowe. Jest to szczególnie istotne w przypadku poprawności wykonywania ćwiczeń. Jako logopeda przygotowują takie filmy dla uczniów z wadami wymowy. Jest to oczywiście jedna z propozycji, którą może przyjąć nauczyciel specjalista.

Rodzice oczekują od nauczycieli konkretnego wsparcia dla dziecka. Wiedza i umiejętności specjalistów w tym zakresie są nieprzecenione. Znajdźmy narzędzia, dzięki którym poprzez swoje merytoryczne umiejętności, będziemy mogli służyć innym.