Gęsi klucz, misja i wizja, misja i wizja szkoły, jak tworzyć misję i wizję w szkole, wartości, zadania, deklaracja działania w szkole

Szkoła, która wie w którym kierunku podąża, ma wspólne wartości, cele, zadania.

Wyobraźmy sobie gęsi klucz podążający do celu z motywacją i zaangażowaniem.

Misja i wizja są niezbędne dla spójnej organizacji każdej szkoły.

W jaki sposób sformułować misję  i wizję szkoły, by stworzyć na niej wartościową szkołę?

Misja i Wizja są sterem gęsiego klucza, którego aerodynamika zakłada harmonię i skuteczne podążanie do celu.

Misja  szkoły jest deklaracją działania.

Tworzenie misji warto zacząć od odpowiedzi na pytanie, po co jest szkoła?

„Nasza szkoła jest miejscem, gdzie dzieci uczą się w przyjaznej atmosferze, z uwzględnieniem ich potrzeb i zdania, aby mogły stać się szczęśliwymi dorosłymi.”

Warto zwrócić uwagę, że formułowanie misji jest deklaracją, a nie nic niezrozumiałym bełkotem.

Misja jest przede wszystkim deklaratywnym zdaniem wyrażającym działanie w określonym kierunku.

Padają w niej słowa, które zwracają uwagę na kwestie kluczowe w szkole.

Warto zwrócić uwagę na to by, kierunek był wąski, przez co każdy nauczyciel, rodzić, uczeń łatwo zapamięta tą ważną deklarację.

Warto również zauważyć, że skupienie się na konkretach zapobiega próbie robienia zbyt wielu rzeczy na raz.

Dobrze sformułowana misja odnosi się do ludzi oraz określa ich potrzeby. Misja to również precyzyjne zawężenie zakresu działań opartych na wartościach, które chcemy osiągnąć w naszej szkole.

Budowanie misji w każdej placówce edukacyjnej zapobiega rozproszeniu uwagi na rzeczy nie istotne, które pożerają czas i energię człowieka.

Misja szkoły definiuje, co mamy robić, co jest istotnego w naszej szkole, do czego dążymy?

Łatwo jest się pogubić, jeśli się nie zna kierunku drogi?

Jeśli wiesz, do czego dążysz, wiesz również co masz robić.

Funkcjonowanie wszystkich obszarów szkoły będzie spójne, jeśli misja będzie jasna dla wszystkich.

Warto zadbać o definiowanie wspólnego kierunku.

Zrób eksperyment.

Napisz misję swojej szkoły z pamięci. Następnie poproś ostatnio zatrudnionego nauczyciela o napisanie na kartce misji szkoły. To samo zadanie niech wykona również najdłużej pracujący nauczyciel.

A teraz porównaj zapisy.

Czy są one takie same?

Czy misja odzwierciedla to, co jest ważne dla twojej szkoły?

Wizja

Na początku należy sobie uświadomić, że misja i wizja szkoły to nie to samo.

Misja jest deklaracją tu i teraz, natomiast wizja wybiega w przyszłość.

Wizja z całą pewność tworzy kosmiczną konstelację gwiazd, o której każdy marzy.

Marzenia te poparte są wiarą w jej spełnienie.

Wiara w spełnienie tej wizji wynika ze wspólnych wartości.