idealna lekcja, jak stworzyć idealną lekcję, edukacja, poznanie dziecka, eksperyment, obserwacja, działanie, podręczniki, klasa szkolna, szkoła

Jaka powinna być idealna lekcja?

Przede wszystkim ciekawa, przyjazna i nowoczesna.

Rodzice uczniów dodaliby z całą pewnością epitet skuteczna.

Jak zatem zorganizować lekcje, aby były dla uczniów ciekawe, w swej naturze idealne?

Po pierwsze zaufaj swojej mądrości.

Mądrzy uczniowie i silna grupa wsparcia nauczycieli zaowocuje z całą pewnością burzą kreatywnych pomysłów na edukację.

Stawiając w centrum relacje i współpracę mamy szansę na stworzenie szkoły bliskiej dziecku.

Wszystkie działania podejmowane przez nauczycieli muszą być osadzone w podstawie programowej.

Nie oznacza to jednak, że nauczyciele muszą trzymać się sztywnych ram działania narzuconych przez kolejne karty podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

Włączmy doświadczenia polisensoryczne.

Istnieje wiele dróg poznania opartych na doświadczaniu świata.

Doświadczenia są wielozmysłowe. To nie tylko wzrok, ale również dotyk, smak, zapach, słuch.

Budując lekcje w oparciu o wielozmysłowoć jest duża szansa na skuteczną edukację.

Zabawa i działanie.

Takie proste, a tak często niedocenianie prawidło naszego życia- uczymy się bawiąc się i działając.

Skąd zatem tyle bierności w ławkach szkolnych? Po co ławki stoją w klasie szkolnej. I jeszcze jedna ważna rzecz, edukacja nie kończy się w klasie szkolnej.

Dzieci nie potrafią uczyć się wyłącznie przez słuchanie i czytanie. Dajmy im szansę na szerokie wykorzystanie swojego potencjału poprzez organizowanie wielorakich sytuacji dydaktycznych, które uczą przez podejmowanie inicjatyw dziecięcych.

Dzieci uwielbiają przekształcać, zmieniać, budować. Pozwalajmy im zatem na to w codzienności szkolnej. Organizacja samodzielnego dochodzenia do wiedzy uczniów nie jest trudna. Obserwacja i eksperyment są częścią naszego życia.

Intuicja i wyobraźnia zawsze prowadzą nas na nieodkryte ścieżki tego świata.

Stąd tak ważna potrzeba w polskiej szkole, aby właśnie je rozwijać.

Najwięksi geniusze korzystali z podświadomych zasobów mózgu podczas odkrywania wielu znaczących dla ludzkości wynalazków.

Nie zapominajmy o włączeni wyobraźni i intuicji w proces uczenia się.

Proste wskazówki jak zorganizować ciekawe uczenie się:   

  • Stwarzaj warunki do obserwacji i eksperymentów uczniowskich,
  • Często organizuj spacery, wycieczki,
  • W pracy dydaktycznej uwzględniaj inscenizacje, dramy,
  • Zadawaj zagadki,
  • Śpiewaj piosenki, ucz recytacji wierszy,
  • Często oglądaj makiety, tablice, filmy, okazy naturalne,
  • Maluj z wykorzystaniem wyobraźni i kreatywności,
  • Zapraszaj ciekawych ludzi na lekcje.

Każde dziecko ma swój potencjał. Zadaniem szkoły i nauczycieli jest najpierw go poznać, a następnie rozwijać. Ciekawe lekcje są naszym obowiązkiem, a ich organizacja nie jest trudna.

Z pośród wielu rad, dotyczących organizacji idealnej lekcji warto zwrócić uwagę przede wszystkim na oderwanie się od ławek szkolnych i podręczników.

Pasja nauczyciela przekłada się na zainteresowanie uczniów, a w połączeniu z ciekawą metodyką pracy gwarantuje przepis na idealną lekcję.