nowy rok szkolny- ale jaki, rok szkolny 2021/2022, przygotowania do rozpoczącia roku szkolnego, priorytety MEiN, Wytyczne MEiN  GIS i MZ, Funkcjonowanie szkoły w warunkach epidemii, czwarta fala epidemii COVID 19, edukacja, szkoła

Wakacje są w pełni, a w naszych uszach rozbrzmiewa szum morza.

Wielu z nas zadaje sobie jednak pytanie jaki będzie nowy rok szkolny?

Mamy nadzieję, że będzie normalny, a nauka odbywać się będzie w warunkach zbliżonych do tych z przed pandemii.

Jaki będzie nowy rok szkolny 2021/2022?

Tym czasem ruszają przygotowania MEiN do uruchomienia roku szkolnego.

Pomimo, iż istnieją obawy wybuchu czwartej fali epidemii, Ministerstwo robi przymiarki do stacjonarnego uruchomienia pracy szkoły we wrześniu 2021roku.

Wspólnie z Kuratorami Oświaty w poszczególnych województwach, Sanepidem i dyrektorami szkół planuje się szereg działań prewencyjnych.

Co według Ministerstwa umożliwi uczniom i nauczycielom bezpieczny pobyt w szkole we wrześniu?

Już dzisiaj za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej do szkół trafić mają pakiety informacyjno- edukacyjne.

Stanowią one nowe Wytyczne opracowane przez MEIN, GIS i MZ. Zawierają oczywiście standardowe procedury najważniejszych zasad związanych z dezynfekcją, dystansem, higieną, potrzebą noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych, czy postępowaniem na wypadek zakażenia korona wirusem.

Chociaż wielu nauczycieli i uczniów miało nadzieję na powrót do normalności, wygląda na to, że nowy rok szkolny zostanie zorganizowany w warunkach podwyższonego reżimu sanitarno- epidemiologicznego.

Zasadność tej decyzji nie budzi wątpliwości, zwłaszcza, że doniesienia z zagranicy mówią o czwartej fali zachorowań w wielu europejskich krajach.

W proces przygotowania szkół do nauki stacjonarnej zaangażowana ma być również Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

 To za jej pośrednictwem do szkół trafią stacje dezynfekujące, które posiadają funkcję mierzenia temperatury. Szkoły otrzymają środki ochrony osobistej m.in. maseczki i płyny do dezynfekcji.

Program Wychowawczo- profilaktyczny pod lupą

Nowy rok szkolny obfituje nie tylko w szeroko rozbudowane priorytety, ale również obliguje szkoły do wzmożonych działań profilaktyczno- edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania COVID 19.

Program profilaktyczno- wychowawczy musi diagnozować czynniki chroniące i czynniki ryzyka zwłaszcza w kontekście rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Dogłębnie zaplanowana i przeprowadzona diagnoza w szkołach pozwoli dostosować działania profilaktyczne szkoły w zakresie przeciwdziałania COVID 19.

Ministerstwo zapowiada monitoring w szkołach w zakresie programów profilaktyczno- wychowawczych.

Już w połowie sierpnia mają ruszyć konferencje dla dyrektorów szkół organizowane przez ORE w celu wsparcia kadry zarządzającej i specjalistów w szkołach w zakresie działań prewencyjnych związanych z epidemią.

Ministerstwo również rekomenduje powszechne szczepienia uprawnionych osób w tym uczniów od 12 roku życia.

W tym celu zapowiadane działania informacyjne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, których celem będzie popularyzowanie wiedzy na temat szczepień przeciwko COVID 19.

Nowy rok szkolny zapowiada się pracowicie.

Źródło : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly–harmonogram-przygotowan-do-roku-szkolnego-20212022