Aby dobrze zacząć trzeba najpierw zaplanować.

Oszczędzamy na czasie, nerwach i unikamy niepotrzebnych nieporozumień.

Druga połowa sierpnia to czas, kiedy znasz już priorytety ministerialne do pracy na bieżący rok szkolny, masz zaplanowany termin posiedzenia Rady Pedagogicznej. Co dalej?

Główne zadania dla nowego dyrektora:

 1. Dostępy do podstawowych platform przetwarzania informacji: SIO, panel dyrektora szkoły na stronie kuratorium oświaty. Sprawdź kompletność danych w systemie SIO przed 01 września.
 2. Dostępy do elektronicznej bankowości.
 3. Pieczątka- pierwszego września powinieneś ją mieć.
 4. Spotkanie z Kuratorem Oświaty.
 5. Spotkanie z organem prowadzącym w celu omówienia priorytetów oraz warunków współpracy.
 6. Spotkanie z pracownikami administracji w celu przypomnienia zakresu obowiązków oraz ustalenia wytycznych dobrej współpracy.
 7. Pierwsza Rada Pedagogiczna- określ główne kierunki pracy oraz zarys swojej koncepcji pracy.

Zadania do wykonania:

 1. Ogłoszenie o naborze, dyrektorze pamiętaj ogłoszenie na stanowisko głównej księgowej w szkole umieszczam na bip Urzędu Gminy. Są tam zakładki Jednostek Organizacyjnych Gminy, taką jednostką jest szkoła.
 2. Czy można przenieść dyrektora szkoły ze szkoły do szkoły? Oczywiście jestem takim przypadkiem. Oprócz tego, że pełnię funkcję dyrektora jestem nauczycielem który posiada stopień nauczyciela mianowanego. W tym celu formułuję odpowiednie upoważnienie wicedyrektorowi szkoły piszę podanie do obecnej dyrektor i dokonujemy w nieco skomplikowany administracyjny sposób czynności przeniesienia. Trochę poplątane.

A może można łatwiej.

Dyrektorze rozwiąż swoją umowę za pomocą porozumienia stron w jednej z placówek . Następnie podpisz nową umowę ze starym dyrektorem w szkole w której zostałeś wybrany- oczywiście umowa nie może być byle jaka. Musi to być stosunek pracy na podstawie mianowania z Karty Nauczyciela. Z organem prowadzącym wiążesz się poprzez fakt powołania lub wygranego konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. W momencie kiedy wyniki konkursu się uprawomocniają, Wójt Gminy je zatwierdza, a ty stajesz się pełnoprawnym dyrektorem szkoły.

Który sposób wydaje wam się sensowniejszy, prostszy? To kwestia indywidualna.

 1. Kalendarz pracy szkoły uwzględniający : rozpoczęcie i zakończenie roku, terminy ferii zimowych i przerw świątecznych. Nie zapomnij o egzaminie ósmoklasisty.
 2. Przydziały czynności dodatkowych oraz obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Sprawa ważna i priorytetowa, ponieważ od tego przydziału zależy organizacja pracy na bieżący rok szkolny.

 

Komisja rewizyjna czyli przedstawiciele Organu Prowadzącego szkołę, którzy przychodzą na około tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego i sprawdzają stan przygotowań szkoły do rozpoczęcia bieżącego  roku szkolnego.

 1. Czy wszystkie remonty są ukończone, puszki farby uprzątnięte?
 2. Czy klasy i korytarze zostały posprzątane? Wiecie co mam na myśli: nie tylko mycie okien i wyrzucenie śmieci. Aktualizacja wystroju szkoły, gazetki itp. są równie ważne.
 3. Sprawdź również, czy wszystkie zalecenia sanepidu są zrealizowane? Nie masz zaleceń to świetnie!
 4. Zwróć uwagę na to czy w klasach nie będzie brakowało ławek odpowiedniej wielkości. Ławki i krzesełka muszą być dostosowane do wzrostu dzieci to ważne. Zapobiegajmy wadom postawy u dzieci i mandatom od sanepidu.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI –KOMPATYBILNY Z HARMONOGRAMEM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

Nie musisz planować co miesięcznych spotkań z rodzicami, ani nawet obowiązkowo comiesięcznych posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Planuj z głową. Ustal priorytety i planuj tak by je realizować.