P, B, M,  to grupa spółgłosek, które realizujemy przy użyciu warg, na skutek szybkiego zwarcia i rozwarcia tych narządów artykulacyjnych powstaje krótki wybuch.

Podczas realizacji głosek zmiękczonych PI, BI, MI– mamy do czynienia z drugim miejscem artykulacji, gdyż zwarciu warg towarzyszy dodatkowy ruch palatalizujący.

PALATALIZACJA– to wzniesienie do góry środkowej części grzbietu języka.

Głoski p, b, m oraz pi, bi, mi w mowie dziecka pojawiają się jako pierwsze. Zmiękczenia oczywiście nieco później.

Stąd bardzo rzadko ulegają jakimkolwiek zaburzeniom, wadom, czy deformacjom.

Wadliwa realizacja tej grupy głosek ma zazwyczaj miejsce przy wszelkich porażeniach warg, rozszczepach wargi oraz innych anomaliach tych narządów artykulacyjnych.

Głoski te zastępowane są zazwyczaj przez t, d lub w ogóle nie realizowane.

Pierwszym i podstawowym ćwiczeniem, które wówczas wykonujemy to ćwiczenia motoryczne. Nieodłączny jest oczywiście masaż warg.

Sposób wywoływania:

Przy wymowie głoski u dziecko lub logopeda ściska na moment wargi, po zwolnieniu uścisku usłyszymy głoskę b.

Wadliwa realizacja zmiękczeń polega zazwyczaj na wymowie twardej. Sprawdzamy wtedy, czy dziecko poprawnie realizuje samogłoskę i lub spółgłoskę j. 

Stosujemy połączenia: p+ i, a następnie dodajemy np. a. Powstaje sylaba pia

W realizacji wszelkiego rodzaju zmiękczeń chodzi o to, aby uruchomić środek języka, który jest miejscem artykulacji miękkości w języku polskim. 

 

SŁÓW KILKA NA TEMAT F, FI, W, WI

To również rzadko ulegające deformacjom głoski fonemowego inwentarza języka polskiego.

Są to ta spółgłoski wargowo- zębowe, a więc w ich prawidłowej artykulacji bierze udział dolna warga, która styka się z górnymi zębami powodując lekki przepływ powietrza wydychanego. Są to spółgłoski szczelinowe. Szczelina tworzy się między dolną wargą, a krawędzią górnych siekaczy.

Czasem dochodzi do deformacji tych głosek. Polegają one na artykulacjach dwuwargowych. Dmuchamy lekkim strumieniem powietrza. Powstaje f głoska bezdźwięczna. Po udźwięcznieniu, a więc dodaniu ruchu wiązadeł głosowych, powstaje w.

Wywoływanie polega na pokazaniu pacjentowi właściwego ułożenia narządów artykulacyjnych- dolna warga dotyka górnych zębów.

Można lekko przytrzymać dziecku dolną wargę przy górnych zębach.

Ważne aby podczas terapii wszelkiego rodzaju wad dyslalicznych również dotyczących głosek rzadkich, stosować pełną metodykę postępowania logopedycznego. 

Ćwiczymy nie tylko motorykę małą w obrębie narządów logopedycznych, ale też oddech, słuch, ćwiczymy głoskę w rożnych pozycjach w sylabach, wyrazach oraz ją utrwalamy w wyrażeniach, zdaniach i w mowie potocznej.

 

Serdecznie polecam Logopedyczny Kreatywny Trening Mowy LOGOFUN.

To kompleksowa terapia logopedyczna dla Twojego dziecka dostępna w domu. 

Stawia ona na systematyczną pracę, motywację dziecka oraz w sposób metodyczny przyczynia się do sukcesu Twojego dziecka!

Premiera jesienią 2019. W celu uzyskania większej ilości szczegółów napisz do mnie w panelu kontaktowym lub pod adres kontakt@kreatywnaakademia.pl