tajemnica udanego życia, potrzeby człowieka, potrzeby, zaspokajanie potrzeb, życie zawodowe, przejście na emeryturę, emeryturę, życie rodzinne

Na czym polega tajemnica udanego życia?

Doświadczenia budują nasze życie.

 Usłany kwiatami potrzeb ludzkich świat daje  spełnienie zawodowe i szczęście rodzinne.

Jaka jest prawda o pełni rozkwitu człowieka?

Nasze potrzeby

Zaspakajanie podstawowych potrzeb człowieka jest motorem  naszych codziennych działań.

Poczucie bezpieczeństwa, więź, autonomia w działaniu, podejmowanie wyzwań, aby przekraczać własne granice, są od zawsze w sferze podświadomych potrzeb każdego człowieka.

Rozwijanie tkwiących w ludziach potencjałów odbywa się na drodze zawodowego spełnienia.

Równie ważnym elementem życia człowieka jest bezpieczeństwo i bliskość, która jest możliwa dzięki rodzinie.

Rozdźwięk

Od wieków istniej nie rozwiązany dylemat, który dotyczy połączenia pracy i życia rodzinnego.

Brakuje miejsca na rodzinę w pełnym działania życiu zawodowym, a założenie rodziny oznacza dla niektórych brak możliwości rozwoju zawodowego.

Wspinaczka po kolejnych szczeblach kariery kiedyś się kończy.

Kiedy już osiągnęliśmy spełnienie w życiu rodzinnym i zawodowym, nadchodzi moment ewaluacji tego,  co należy do przeszłości.

I co dalej?

Wiele osób przechodzących na zasłużoną emeryturę przeżywają podobne uczucia.

Początki są optymistyczne, przecież będzie czas na czytanie, uprawianie ogrodu, spotkania i wycieczki.

Złudny nadmiar czasu prowadzić może do uczucia pustki i braku sensu.

Ludzie, którzy kochają swoją pracę i czują w niej spełnienie z pesymizmem spoglądają na zegarek, który wybija godzinę przejścia na emeryturę.

Czas ten jest dla nich niczym czarna dziura i koniec wpływów, satysfakcji, spotkań w pracy.

Jak poradzić sobie zatem w senioralnej perspektywie życia?

Przejście na emeryturę wymaga odwagi, która zmieni perspektywę myślenia o niej.

Transformacja naszego życia niesie ze sobą wolność oraz możliwość przekraczania granic.

W obliczu zmiany przywołajmy wartości, które powinniśmy rozwijać przez całe życie: autentyczność, wolność, niezależność, otwartość, serdeczność, wdzięczność, miłość.

Dobro innych jest ważniejsze niż nas samych.

Na tym polega tajemnica udanego życia człowieka.

Co uważamy za najważniejsze w życiu?

Człowiek stanowi jedność z samym sobą i światem.

Człowiek przez całe życie kształtuje przekonania o sobie samym i otaczającym go świecie.

Poglądy, schematy działania utrwalone silnie w płacie czołowym już we wczesnym dzieciństwie determinują nasze dorosłe życie.

Strach i lęk przed niepewnym jutrem uspokoić można tylko bezwarunkową miłością.

 

Huther „ Kim jesteśmy- a kim moglibyśmy być”