trwałość zmiany, zmiana, jak przeprowadzić zmianę, edukacja, szkoła, zmiana w edukacji

Blisko 80 procent zmian wprowadzanych w organizacjach jest nietrwała.

Zaraz po zrealizowaniu działań w harmonogramie wdrażania zmiany, obserwować możemy regres i powrót do punktu wyjścia.

Jak utrzymać zatem trwałe rezultaty zmiany?

Zmiana powinna być jak dmuchnięcie.

Powszechnie panują różne opinie na temat wprowadzania zmiany w organizacji.

Jedni stawiają na mnogość wysiłków, inni na charyzmatycznego lidera, a jeszcze inni  są zdania, że bez nakładów finansowych nic nie uda się wdrożyć.

Profesor Ryszard Praszkiewicz w swoim wykładzie mówi, że zmiana powinna być jak dmuchnięcie.

Pokazuje przykład Bangladeszu. To tam mieszkał mały chłopiec, który miał marzenia.

Jak wizja małego chłopca, żeby Bangladesz został krajem matematycznym, stała się rzeczywistością?

Na czym polega dmuchnięcie zmiany?

Wielu reformatorów próbuje zmienić system edukacji.

Ale on cały czas wraca do równowagi.

Cały czas w chłopcu są jednak marzenia, które stają się siłą napędową działań.

Zaczęło się od festiwali, gdzie dzieci zadawali pytania nauczycielom.

Festiwale te gromadziły różne środowiska naukę, przemysł, władze.

Postawił również na rozpowszechnianie wiedzy matematycznej w postaci publikowania ciekawostek matematycznych.

Tak mały chłopiec wzbudził zainteresowanie matematyką całego kraju.

Matematyka stała się popularna i był to efekt kuli śniegowej.

Proces stał się trwały. Matematyka stała się w Bangladeszu bardzo popularna.

Teoria złożoności mówi, że bardzo małe impulsy powodują duże zmiany. Duże impulsy, np. krajowe, projekty, wielkie inwestycje, prowadzą zazwyczaj do małych zmian.

Zacznij od małych zmian, które noszą w sobie iskrę zaradności społecznej.

Jeśli pokażesz ludziom, że da się zrealizować małe projekty, możesz być pewien, że te duże również zrealizujesz.

Czy da się ugotować zupę na gwoździu?

Odpowiedź na to pytanie skrywa teoria złożoności. Według podstawowych założeń tej teorii każdy system w naturalny sposób dąży do homeostazy. Potrzebna jest zatem nieustająca siła zewnętrzna, by utrzymać zmianę.

Należy zatem prowadzić zmianę w oparciu o zupełnie inne działania, które staną w naturalnej opozycji do siły powodującej powrót do ekwilibrum.

Według profesora Praszkiewicza sukces zmiany zależy od lidera, który przyjmuje rolę przywódcy dającego moc.

Zmiana zaczyna się zawsze od ludzi.

 

Zasoby: Wykład Profesora Ryszarda Praszkiewicza : „Przebić tę kopułę, czyli osiąganie nieosiągalnego” https://www.youtube.com/watch?v=tsBpGfS8f9g