Na podstawie komunikatu MEN kształcenie na odległość zostało przedłużone do 26 czerwca, a więc do końca roku szkolnego 2019/2020.

Ze względu na poprawiającą się z dnia na dzień sytuację epidemiologiczną w naszym kraju wznowiono pracę żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz szkół w zakresie zajęć wychowawczo- opiekuńczych z elementami dydaktyki oraz konsultacji z nauczycielami dla wszystkich klas.

Wytyczne łagodnieją, a pracy w szkołach ciągle przybywa.

Jak będzie wyglądała organizacja pracy szkoły do końca roku szkolnego?

Już 16 czerwca odbędą się egzaminy ósmoklasisty.

Dla wznowienia pracy jednostek systemu oświaty w wyżej wymienionych zakresach Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy Z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną przygotowało szereg Wytycznych.

Głównym celem stają się bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów w przedszkolach, żłobkach oraz szkołach.

Czy opracowane Wytyczno pomogą organom prowadzącym oraz dyrektorom w zorganizowaniu powrotu uczniów do jednostek systemu oświaty?

Wprowadzone zmiany w dużej mierze dotyczą liczby przebywających dzieci i uczniów w jednej klasie 16 osób oraz przestrzeni przypadającej na jednego ucznia 3 metry kwadratowe.

Do szkół trafiają również dodatkowe środki ochrony osobistej w postaci przydzielonych przez MEN płynów do dezynfekcji rąk.

Procedury, regulaminy oraz kwestionariusze dla nauczycieli, uczniów i rodziców mnożą się w zależności od gminy, miasta, czy powiatu, pozostawiając wiele wątpliwości, pytań, a przede wszystkim falę sceptycyzmu w stosunku do decyzji podjętych na szczeblach państwowych.

Aby wznowić pracę placówki, dyrektor zobowiązany jest przygotować szereg regulaminów i procedur, m.in. Procedurę pobytu uczniów w placówce, procedurę mycia i dezynfekcji pomieszczeń, procedurę postępowania na wypadek objawów  Covid 19 u ucznia i pracownika.

W szkole zorganizowane musi być specjalne pomieszczenie zaopatrzone w specjalistyczne środki ochrony osobistej, tak zwane izolatorium, w którym będzie można odizolować osobę z podejrzeniem zarażenia.

Na  porządku dziennym są również pomiary temperatury u uczniów, którzy przekraczają próg szkoły. Rodzic oczywiście na wszystko musi wyrazić zgodę.

Dodatkową trudność stanowi odpowiednie przygotowanie sal lekcyjnych. Należy usunąć z nich przedmioty, które jest trudno zdezynfekować oraz w odpowiedniej odległości (1,5 metra)  ustawić stoliki uczniowskie. Po każdorazowych konsultacjach zaleca się dezynfekowanie sali lekcyjnej.

Otwarte pozostają również pytania dotyczące konsultacji odbywających się na terenie szkoły po 25 maja 2020.

Czy wszyscy nauczyciele zobowiązani są do przeprowadzania takich konsultacji, czy warto w tej kwestii zapytać samych uczniów i ich rodziców? Być może zasadne będzie zorganizowanie pracy nauczycieli podczas udzielanych konsultacji uwzględniając potrzeby uczniów.

Wreszcie kwestia organizacji obowiązkowych egzaminów w szkołach podstawowych. Dodatkowe pomiary sal w zakresie odległości między stolikami, zmiany w zapisach instruktarzu egzaminacyjnego, zakaz spożywania posiłku na trenie szkoły przed lub po egzaminie to ważne kwestie, w których przeszkolić należy kadrę pedagogiczną.

Stopniowe przywracanie szkół i placówek oświatowych do pracy wiąże się z dodatkowym nakładem obowiązków dla dyrektora oraz pracowników obsługujących szkołę. Potrzebna jest nie tylko sprawna organizacja, ale przede wszystkim dobry plan działania.

Za moment egzaminy końcowe w szkołach, klasyfikacja i upragniony koniec roku szkolnego.

Zanim jednak cenzurki trafią do rąk uczniów, potrzebne są wysiłki wielu ludzi, przede wszystkim nauczycieli i pracowników obsługujących szkołę.

Proste jak dotąd zakończenie roku szkolnego w tym roku wymagać będzie zrozumienia i kompromisu zarówno ze strony uczniów, rodziców, jak również nauczycieli. No bo jak wytłumaczyć rodzicom z trójek klasowych, że w tym roku nie jest wskazane dziękowanie nauczycielom kwiatami lub wspólne zjedzenie kawałka tortu.

Spaw organizacyjnych jest wiele. Każda z nich to ryzyko i odpowiedzialność, która zawsze spoczywa na dyrektorze jednostki.