Lada chwila zakończenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach w wirtualnej scenografii kształcenia na odległość.

Przed szkołami nie tylko klasyfikacja i promocja uczniów do klas programowo wyższych, ale również organizacja zakończenia roku szkolnego z rozdaniem świadectw.

Oczekiwań jest wiele, tak samo jak pytań odbijających się echem w głębokiej studni przepisów prawa oświatowego.

Musimy pogodzić oczekiwania rodziców oraz priorytetowe bezpieczeństwo uczniów w szkole.

Rygor sanitarny narzucony z impetem na początku epidemii już prawie nie obowiązuje. Niestety liczba osób zakażonych i chorych rośnie.

Jak pogodzić oczekiwania rodziców, utrwaloną tradycję związaną z zakończeniem roku oraz troskę o bezpieczeństwo uczniów?

Zmęczenie psycho- fizyczne uczniów i nauczycieli jest duże.

Wszyscy powoli mają dość zdalnie wykonywanych zadań, rwanych w wyniku kłopotów z transferem lekcji online. Wzajemnych oczekiwań oraz frustracji spowodowanych brakiem czasu, możliwości technicznych oraz skrajnych emocji wywołanych izolacją jest coraz więcej.

Przed nami ostatnia prosta, niestety niektórzy złapali zadyszkę w przedbiegach, stąd trudności.

Musimy sklasyfikować uczniów, wystawić im oceny z przedmiotów, oceny opisowe oraz oceny z zachowania.

W głowach nauczycieli, rodziców i uczniów kłębią się pytania, czy aby zrealizowałem cały materiał? Czy wszystko opanowałem? Na pewno mam zaległości? Nie mam pewności, że to umiem?

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wirtualnych usług szkoły od 11 marca świadczyły kształcenie na odległość. Najpierw w formie powtórek, a potem regularnego realizowania podstawy programowej kształcenia ogólnego. W myśl takiej edukacji nauczyciele byli zobowiązani monitorować postępy w nauce swoich uczniów oraz wystawiać oceny.

Czy to zadanie zostało zrealizowane? Czy uczniowie czują się dostatecznie zaopiekowani?

Ocenianie to nie tylko udzielanie informacji o postępach ucznia w nauce, ale również udzielanie mu pomocy. Co uczeń zrobił dobrze, a nad czym powinien jeszcze popracować? Jak powinien dalej się uczyć?

W środowisku nauczycieli i uczniów coraz głośniej akcentowane są wypowiedzi na temat braku podstaw do tegorocznej klasyfikacji uczniów.

Jako powód po stronie nauczycieli pada argument braku kontaktu z uczniem, nie odsyłanie prac podlegających ocenie, czy nieobecność podczas organizowanych lekcji online.

Po stronie rodzica pojawiają się natomiast zarzuty dotyczące braku kontaktu z nauczycielem, czy stawianie wymagań powyżej możliwości ucznia.

Czy w obecnej sytuacji uczeń może być niesklasyfikowany? Kto poniesie odpowiedzialność za ciężar klasyfikacji uczniów?

Przed nami gorący okres.

Pracy dużo jak zwykle dotyczy ona formalnej strony pracy nauczycieli, sprawozdania, ocena efektów kształcenia, końcowo- roczne posiedzenia rady pedagogicznej.

Nauczyciele mają dodatkowo na głowie opiekę nad maluchami, konsultacje dla uczniów, a dyrektorzy podejmują trud sprawnej organizacji egzaminów zewnętrznych.

Edukacja zdalna jest procesem, realizacja podstawy programowej również.

Od trzech miesięcy uczymy się być online razem z naszymi uczniami i nauczycielami. Dotychczasowe rozwiązania stosowane w tradycyjnej szkole musimy poddać ewaluacji, a właściwie wirtualnej transformacji.

Zwiększyła się nie tylko baza techniczna uczniów i nauczycieli dzięki wsparciu państwa. Nauczyciele dysponują wiedzą i nowymi umiejętnościami w zakresie narzędzi i metod kształcenia na odległość. W myśl maksymy „ potrzeba matką wynalazku” codziennie wynajdujemy coraz skuteczniejsze sposoby on linowej pracy z uczniami.

Zrezygnowaliśmy z podawczego sposobu prowadzenia lekcji na rzecz aktywności ucznia. Duża grupa nauczycieli prowadzi wideo lekcje za pomocą dostępnych narzędzi. To niewątpliwie sukcesy kształcenia na odległość.

Tryb pracy zdalnej doprowadzamy do perfekcji. Microsoft Teams, Zoom, Google G Suit, nie są już dla nas pełnym obaw zapytaniem.  

Niech w tej podróży życia towarzyszy nam refleksja, że po drugiej stronie ekranu jest żywy człowiek, a nie bezduszny awatar.

Szkoła to przede wszystkim dialog podmiotów edukacji nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.