abc coachingu, struktura rozmowy coachingowej, model GROW, coaching, coaching w szkole

Coaching jest wyjątkowym narzędziem pozwalającym budować przyszłość.

Profesjonalnie przeprowadzona rozmowa coachingowa pozwala wypracować realne cele, w oparciu o rzeczywistość.

Rozwiązania te pozwalają określić również strefę naszych wpływów na obecną sytuację.

Coaching jest niezastąpiony przy wprowadzaniu zmiany, w toku rozwiązywania problemów codzienności.

 W jaki sposób profesjonalnie przeprowadzić rozmowę coachingową?

 STRUKTURA ROZMOWY COACHINGOWEJ W MODELU GROW

 Krok 1. Generalny cel, czyli co chcesz osiągnąć

Identyfikacja celu jest kluczowym etapem w procesie coachingowym. Warto poświęcić czas, aby bardzo dokładnie przeanalizować cel. Bardzo często zdarza się, że podczas doprecyzowania celu rozmówca decyduje się go przeformułować.

 • Zapytaj, czym chce się zająć podczas sesji.
 • Sprawdź, co powoduje, że cel jest dla niego ważny.
 • Sprawdź, czy cel jest realny i ambitny, jeśli nie – zapytaj o inny cel.

Przykłady pytań:

Co chcesz osiągnąć?

Dokąd chcesz dotrzeć w tym obszarze?

Po co to robisz?

Na ile cel jest konkretny, mierzalny, realny, istotny i ograniczony czasowo?

Kiedy chcesz go osiągnąć?

Jakie korzyści przyniesie ci osiągnięcie tego celu?

Na ile ten cel jest dla ciebie istotny?

Co możesz stracić, realizując ten cel?

Po czym poznasz, że osiągnąłeś/łaś swój cel?

 Krok 2. Rzeczywistość, czyli co teraz się dzieje

Analiza obecnej sytuacji pozwala spojrzeć na nią z różnych punktów widzenia. Z jednej strony poszerza świadomość, z drugiej strony – pomaga wytworzyć napięcie motywacyjne związane z odczuwalną różnicą między atrakcyjnym celem a nieatrakcyjną rzeczywistością. Analizując rzeczywistość, rozmówca bardzo często dochodzi do wniosku, że problem lub bariera leży gdzie indziej niż się wcześniej wydawało i decyduje się na zmianę swojego celu.

 • Pomóż przyjrzeć się temu, jak jest teraz.
 • Zapytaj się, co nie działa, a co funkcjonuje dobrze.
 • Sprawdź, jakie korzyści i starty ma klient z obecnej sytuacji.
 • Sprawdź, jakie działania już podejmował i jakie były ich efekty.
 • Zapytaj, co może mu/jej pomóc osiągnąć cel.

Przykłady pytań:

Co, gdzie i kiedy się wydarzyło?

Co dzieje się w tym momencie?

Jeżeli idealną sytuację określić liczbą 10, to jak byś ocenił/ła obecną sytuację w skali od 1 do 10?

Jakie działania już podjąłeś/łaś, a jakich jeszcze nie?

Co działa, a co nie działa?

Co zyskujesz, a co tracisz z tego, jak jest teraz?

Jak inni reagują na tę sytuację?

Jak się z tym czujesz, jak to odbierasz?

Jakimi środkami dysponujesz teraz – chodzi o umiejętności, czas, entuzjazm, pieniądze, wsparcie itp. 

Krok 3. Opcje, czyli co można zrobić

Ten etap służy wygenerowaniu potencjalnych rozwiązań i przeanalizowaniu ich użyteczności. Coach pomaga dostrzec różne możliwości.

 • Zapytaj, jakie działania mógłby podjąć rozmówca w obecnej sytuacji.
 • Zapytaj, jakie działania w tej sytuacji podjęłaby inna osoba (dyrektor, inny nauczyciel, osoba, którą ceni),gdyby była na jego miejscu.
 • Przeanalizujcie korzyści i straty różnych działań.

Przykłady pytań:

Jak jeszcze inaczej możesz to zrobić?

Co możesz zrobić, żeby pojawiające się ograniczenia zniknęły?

Jak zrobiłby to twój mistrz? A twój dyrektor?

Kto mógłby ci w tym pomóc?

Gdzie mógłbyś pozyskać informację?

W jaki sposób mógłbyś to zrobić?

Jakie możliwości są dla ciebie dostępne?

Jakie są wady i zalety poszczególnych możliwości?

Które z rozwiązań dałoby ci najwięcej satysfakcji?

Co by się stało, gdybyś nic nie zrobił/ła?

Czy istnieje ktoś, kto – twoim zdaniem – wykonałby to zadanie rzeczywiście dobrze?

Czego możesz się od takiej osoby nauczyć?

 Krok 4. Wola, czyli co zrobisz

To jest etap, w którym rozmówca podejmuje decyzje, jakie działania podejmie.

 • Zapytaj, co w tej sytuacji decyduje się zrobić – jaki będzie pierwszy krok.
 • Określ termin i sprawdź, czy jest ambitny i realny.
 • Sprawdź, czy to działanie jest w tej sytuacji atrakcyjne. Jeśli nie – zapytaj o inne.

Przykłady pytań:

Jakie będzie twój pierwszy krok?

Co skłania cię do takiego wyboru?

Do kiedy to zrobisz?

Jeśli masz wątpliwości, to jakie?

W jaki sposób zdobędziesz potrzebne wsparcie?

Dlaczego jest to dla ciebie ważne?

 

Na podstawie materiałów projektowych „Szkoła Trenerów Procesu wspomagania”, autor Elżbieta Komarnicka