Szkoła jest jak Ziemia, planeta stworzona dla ludzi.

Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele codziennie odwiedzają niepoznane zakamarki wirtualnie bądź realnie serwując po jej bezkresach, zdobywając wiedzę, umiejętności, budując postawy na całe życie. 

Szkoła to nie Mars, który obserwować możemy jedynie przez teleskop.

Nie istnieje zatem sama dla siebie w wolnej przestrzenni, hen daleko w kosmosie.

Planeta stworzona dla ludzi, przez ludzi i bez czynnika ludzkiego  nie istnieje. 

Identyfikowanie potrzeb społeczności szkolnej to ważny element pracy szkoły.

Poziom zadowolenia członków szerokiej społeczności szkolnej, w tym przede wszystkim dzieci i rodziców, zależy od tego, co mówią o szkole, co szkoła oferuje? Jak zaspokaja potrzeby swoich klientów?

Zadowolenie to wynik odpowiednio zdiagnozowanych potrzeb, podjętych działań i współpracy. Przede wszystkim zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa oraz wspólne poczucie wartości są ważne dla dobrej komunikacji.

Piramida potrzeb Maslowa w prosty i klarowny sposób pomaga zdefiniować elementarne potrzeby ludzkie i te wyższego rzędu.

Potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwo, potrzeba przynależności, szacunku, samorealizacji. Tylko tyle i aż tyle niezbędnych czynników, ogrywających znaczącą rolę w budowaniu więzi społecznych, nawiązywaniu przyjaźni.

Aby zdiagnozować poziom zadowolenia, wystarczy zadać proste pytanie, jak nas postrzegają rodzice, środowisko lokalne, nauczyciele?

Czy uzyskamy spójną i klarowną odpowiedź?

Ważna jest nie tylko misja, wizja, tożsamość, profil i struktura placówki, ale wizerunek placówki w oczach społeczności.

Zaufanie i przychylność ludzi budują trwale i pomagają wzrastać i rozwijać się placówce. Pozytywny feedback dotyczący działań podejmowanych w szkole, który idzie w świat i wraca ze zdwojoną siłą, jak powracająca fala uderzająca o brzeg, wracając zyskuje na sile.

POZYTYWNY WIZERUNEK

Przekonanie ludzi o tym jaka jest placówka edukacyjna do której posyłają swój największy skarb. Pozytywne pierwsze wrażenie, a więc wygląd, estetyka, klimat liczą się najbardziej.

Dobra renoma, marka to również istotne elementy postrzegania placówki jako przeciętną, dobrą, bardzo dobrą lub rewelacyjną.

Każdą szkołę cechuje jedyna i niepowtarzalna atmosfera, specyfika, klimat, charakter. Najprostsze przejawy tej oryginalności stanowią logo, strona szkoły, baner, ulotka.

Kultura placówki edukacyjnej tworzona jest z zamierzeniem, wizją.

Filozofia każdej placówki to splot wartości, działań, postaw, przestrzeni edukacyjnej.

Istotne jest, aby zawrzeć misję szkoły, przedszkola w jednym zdaniu, w maksymalnie trzech wartościach. 

Konsekwencja i planowe działanie to konieczność, które w szerszej perspektywie czasu przyniosą zamierzone rezultaty.

Szkoła realizuje zazwyczaj ustabilizowane, permanentne działania, które jednak nie oznaczają stagnacji. To elementy, które na pewno zostaną dostrzeżone i docenione przez rodziców, świadomych rodziców pragnących wychować mądre i kreatywne dzieci. Oznaczają one brak chaosu, realizowany konsekwentnie zamiar edukacyjny oraz perfekcjonizm.

Jako przykład podam działania związane z rekrutacją. Jako rodzic wiem, że są bardzo ważne.

Dotyczy to zwłaszcza czytelności zasad rekrutacji, ich jasności i klarowności dla wszystkich rodziców.

Wygląd wirtualnej strony szkoły.Strona internetowa spełnia przede wszystkim funkcję służebną. Pomaga rodzicowi w konkretnej sprawie. To narzędzie informacyjne, o czym często zapominamy.

Zajrzyjmy zatem do środka. Podczas mojej pracy w szkole oraz na podstawie rocznych obserwacji z perspektywy rodzica zaznaczam od najbardziej istotnego elementu architektonicznego w każdej szkole- ŁAWKI.

Ławka nie tylko PODSTAWOWY MEBEL wyposażenia klasy szkolnej, ale przede wszystkim WAŻNY ELEMENT budowania relacji społecznych.

Ławki, pufy, siedziska, kanapy to niezbędny, elementarny MUST BY obecny w każdej szkole na korytarzach, boisku szkolnym, w szkolnym ogrodzie i na placu zabaw.

Wyposażenie sal lekcyjnych,stymulujące, zachęcające do pracy uczniów, pomaga odpowiadać na potrzeby uczniowskie. Aranżacja przestrzeni edukacyjnej to ważny element edukacyjnej układanki.

Zdrowe posiłki. Budowa pozytywnej świadomości dbałości o zdrowie. Ruch fizyczny, który idzie w parze.

Szkoła nosi drugie imię- TRADYCJA.

niepowtarzalna, pachnąca czerwonymi makami w luźnych splotach witych ręcznie wianków, lśniąca blaskiem czerwonych korali.

Proponuję kultywowanie tradycji  polskiej przez organizowane kiermasze regionalnych, wystawy starych fotografii, wielość akcji charytatywnych.

Przedstawienia świąteczne niech nie cieszą tylko uczniów, nauczycieli i rodziców. Pokażmy je okolicznym domom dziecka, seniorom lub mieszkańcom.

Wiele jest sytuacji szkolnych niezapomnianych i jedynych w swoim rodzaju, ważne aby uwieczniać te wspaniałe momenty na fotografiach, krótkich filmach.

Zabawne motywy, uchwycony moment na zawsze może zapaść w pamięć tworząc pozytywny obraz placówki.

Wirtualny wiatr ma ogromną moc sprawczą w podwójnej rzeczywistości XXI wieku.

Filmiki z życia szkoły, zdjęcia, kalendarze, wirtualne książki.

Zaprośmy rodziców, niech umieszczają filmiki z wypowiedziami pociech, czego nauczyły się dzisiaj w szkole, przedszkolu?

Jako atuty należy przedstawić odpowiedzi na następujące pytania: gdzie znajduje się placówka? Jak jest duża? Jaki ma program? Ile kosztuje czesne? Czy są wolne miejsca?

SZKOŁA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Szkoła istnieje w społeczności lokalnej. Często współpracuje z biblioteką, domem kultury, okolicznym domem seniora, fundacją. Ważne, aby poprzez tą współprace realizować cele adekwatnie do potrzeb środowiska oraz szkoły.

Współpraca, która widoczna jest w gronie nauczycielskim i przenosi się prawem dyfuzji na współpracę uczniowską oraz współpracę z rodzicami.

Jedno jest pewne działania PR w szkole to długofalowe, świadome, zaplanowane działania.

Edukacyjne Public Relations to serdeczna relacja z bliższym i dalszym otoczeniem szkoły z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców, nauczycieli. Ważne są również aktualności, zmiany, projekty w pracy szkoły/ przedszkola.

Edukacja to spójna całość, zespół ludzi mówiących jednym głosem, realizujących wspólne cele, uzupełniających się, wspierających, poszukujących wspólnych rozwiązań.

Akceptacja, zaufanie, wzbudzanie pozytywnych emocji, zaciekawienie ofertą to drogowskazy edukacyjnej ZIEMI- PLANETY LUDZI TWÓRCZYCH.

Oczywistym jest pytanie o opinie, analizowanie ankiet, branie pod uwagę zdania rodziców i uczniów.

Nie zapominajmy o relacjach z nauczycielami.

Zebrania z rodzicami strona internetowa, blogi, funpage to przestrzenie rzetelnych informacji na temat podejmowanych działań, prezentacji koncepcji, najbliższych planów. Mailing z rodzicami, multimedialne życzenia, gazetki w nowoczesnym wydaniu to również ciekawe formy pozytywnej prezentacji szkoły/ przedszkola.

 Okazje ku takim działaniom tworzą niewątpliwie wspólne spotkania z rodzicami, święta, Jubileusze. Spotkania warsztatowe, targi edukacyjne, konkursy, kiermasze to tylko niektóre z przykładów wspólnych działań twórczych, będących okazją do dialogu.

Obecnie bardzo popularny jest również tzw. Brend blogging, a więc osobiste blogi nauczycieli, gdzie zamieszczane są porady dotyczące problematyki wychowawczej, szkolenia dla rodziców, nagrania z zajęć otwartych.

W wyniku tak kształtowanej koncepcji powstaje i na bieżąco jest uaktualniany profil współpracy ze społecznością lokalną, budując jednocześnie obraz placówki w oczach jej odbiorców.

DOBRA EDUKACJA

Dobra edukacja posiada bliżej nieokreślona definicję. Pomimo, iż wielu współczesnych wybitnych pedagogów i uczonych podejmuje się próby zdefiniowania tego pojęcia, pozostaje ono dalej bliżej nie sprecyzowane.

W jaki sposób rozumie DOBRĄ EDUKACJĘ Państwo, kuratorium, nauczyciele, uczniowie, jak rozumieją edukację swoich dzieci ich rodzice.

DOBRA EDUKACJA= SŁOWO ZAGADANKA=NIEODGADNIONA, OTWARTA, METAFORYCZNA, WSPANIAŁA I PRAWDZIWA.

Dla mnie dobra edukacja to przede wszystkim atmosfera.

Sposób komunikowania się na krętym szlaku relacji rodzic- nauczyciel- dziecko.

Dobra edukacja to sprawny dostęp do wielu źródeł informacji dla dzieci.

Świat oszalał. W ułamku sekundy przez Internet docierają do nas 100 mln bitów informacji. To niewiarygodne. W XXI wieku problem nie stanowi brak wiedzy, ale umiejętność selekcji tej właściwej, konkretnej oraz użytecznej MATERII WIEDZY tu i teraz.

Oferta edukacyjna.Nieustannie stoję na stanowisku, iż nie ilość zajęć, ale ich jakość jest jest ważna.

 Nowatorskie podejście, innowacyjne działania, oderwane od szablonu, charakteryzujące się podejmowaniem ryzyka. Wychodzenie poza strefę komfortu to ważna lekcja do odrobienia w każdej placówce edukacyjnej.

Dobra edukacja to kompetentny nauczyciel- coach, trener mentalny, mentor.

Rola nauczyciela zmienia się i musi się zmienić, ponieważ tego wymaga współczesność. To co pozostaje niezmienne to kultura osobista kadry, przekładająca się na zachowania uczniowskie oraz motywacja, zaangażowanie do pracy, które są indywidualną cechą każdego z nas.

Szkoła nauczycielem stoi. Ludzie to najmocniejsze ogniwo edukacyjnego procesu. 

Serdecznie zapraszam do poprzedniego artykułu, gdzie szerzej podejmuję tematykę BELFERSKIEGO IDEAŁU. https://kreatywnaakademia.pl/belferski-ideal/

KREATYWNA AKADEMIA- EDUKACJA MOICH MARZEŃ

Kreatywna Akademia stawia na rozwój dziecka, indywidualny rozwój poprzez dostrzeżenie talentów i pracę na mocnych stronach. Kreatywność to cecha ludzi twórczych. Rozwijanie kreatywności różnymi metodami to ważne zadanie szkoły, przedszkola zorientowanych na dziecko.

Szkoła kreatywna, przedszkole kreatywne to miejsce, gdzie poszczególnych talentów dziecięcych organizacje się w sposób elastyczny zajęcia, tworząc indywidualne programy pracy z dzieckiem.

Moje  kreatywne pomysły dla szkoły:

  • Ściana z puszek, siedziska z palet, ekosiedziska
  • Płat z wizerunkami kadry pedagogicznej
  • Bieżące informacje co czeka dziecko
  • ściana sensorycznego odbioru świata 

Hhhmmm więcej nie zdradzę, napiszcie do mnie jeśli jesteście zainteresowani… kontakt@kreatywnaakademia.pl