Moje dziecko nie mówi!

Jeśli dziecko nie mówi w ogóle jest to objawem, a nie rozpoznaniem specyficznych zaburzeń w rozwoju języka! Przyczyny mogą być zróżnicowane. Do najczęstszych należą niedosłuch, upośledzenie umysłowe, autyzm, afazja dziecięca lub alalia. Nie stawiajmy diagnozy, zanim...