Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wymaga wiedzy merytorycznej oraz odpowiednich warunków jej realizacji. Uczeń niepełnosprawny ma szansę odnieść sukces edukacyjny skrojony na miarę jego możliwości. Na co zatem należy zwrócić uwagę w codziennej...