Dyrektor lider

  Zarządzanie placówką edukacyjną to zadanie, które prowadzi do jej permanentnego rozwoju. Kultura organizacyjna szkoły to efekt przemyślanej i sukcesywnie wdrażanej wizji i misji oraz uporczywej realizacji zamierzonych celów. Dyrektor musi być liderem,aby w...