Obserwacje w szkole.

Jednym z obowiązków dyrektora szkoły są obserwacje lekcji nauczycieli. W ciągu roku dyrektor odwiedza nauczycieli i uczniów na lekcjach prowadząc obserwacje. W zależności od planu nadzoru pedagogicznego, różny może być cel obserwowanych zajęć i szerokie spektrum pytań...