Biały kruk

Ocenianie kształtujące jest w szkole  białym krukiem. Z jednej strony nauczyciele w klasach początkowych mają obowiązek oceny opisowej, z drugiej strony w klasach starszych już tak nie jest. Brak jednolitych zapisów utrudnia działania świadomym nauczycielom i...