Czerwcowe egzaminy

 W piątek 24 kwietnia Ministerstwo Edukacji w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną ogłosiło nowy harmonogram egzaminów ósmoklasisty i matur. Wszystkie zewnętrzne egzaminy w naszym kraju mają się odbyć w czerwcu.Czy to możliwy scenariusz? Czy czerwcowe...