Czy to jeszcze norma?

Każdy z nas rodzi się z wrodzoną potrzebą do komunikowania się. Środowisko warunkuje w dużym stopniu rozwój mowy i języka. Stymulacja językowa w dzieciństwie jest bardzo ważna. Często zmiana sposobu komunikowania się z dzieckiem, zwiększenie częstotliwości komunikatów...