5 ważnych aspektów edukacji zdalnej.

W edukacji zdalnej chodzi przede wszystkim o to, by skutecznie się komunikować. Realizacja podstawy programowej oraz zamierzeń wychowawczo- profilaktycznych wymagają przemyślanej taktyki i sprecyzowanych działań w multimedialnym środowisku. Dzisiaj odniesiemy się do 5...