Ewaluacja koncepcji pracy szkoły.

Ewaluacja pracy szkoły pozwala zbadać każdy obszar jej funkcjonowania. Bardzo ważne jest plan i harmonogram działań, które pozwalają usystematyzować nasze działania. Pytania kluczowe, kryteria oraz cele ewaluacja porządkują działania, które wpływają na poprawę efektów...