Pogłębianie wiedzy.

Celem uczenia się jest trwałe zapamiętanie nowego materiały oraz wykorzystanie go w nowych sytuacjach. Uczeń pod wpływem doświadczeń kluczowych na lekcji ma szansę zrozumieć nowy materiał. Następny krok polega na trwałym zapamiętaniu i posługiwanie się nimi. Proces...