Poradzę sobie sam

Relacje budujemy w zgodzie, ale również w niezgodzie. Naruszenie granic drugiej osoby łączy się zazwyczaj z wybuchem konfliktu. Sprzeczki i nieporozumienia mają również wartość dodaną. Jak wspierać dziecko w budowaniu relacji z otoczeniem? Doświadczenia uczą nas wiele...