Kompetencje kluczowe

  W polskim tradycyjnym modelu edukacji króluje podstawa programowa, program nauczania, ocenianie i podręcznik. Ciężko odnaleźć jest kompetencje kluczowe, które w tym roku szkolnym są obecne w każdym z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej. Wymagania...