Wrzesień miesiącem eksperymentu.

Według medialnych doniesień, płynących w Ministerstwa Edukacji Narodowej 1 września 2020 uczniowie wrócą do szkół. Za organizację, a raczej reorganizację pracy placówek oświatowych w związku z epidemią odpowiedzialny jest dyrektor. Wraz z Radą Pedagogiczną zaplanuje...

Pobyt uczniów w szkole.

Od 25 maja 2020 uczniowie mogą uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach opiekuńczo- wychowawczych oraz konsultacjach na terenie szkoły lub innej placówki edukacyjnej.W czasie epidemii część rodziców zdecydowała o posłaniu swojego dziecka do szkoły, żłobka, czy...