Cele uczenia się.

Czy na temat celów uczenia się można napisać grubą książkę?  Uczyniły to dwie amerykańskie autorki Conne.M. Moss i Susan M. Brookhrad w swojej edukacyjnej publikacji „Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję.” Współczesna perspektywa...