Edukacyjne tango

Technologia służy uczeniu się uczniów. W edukacyjnym tangu wciąż prowadzi jednak technologia. Zdalna edukacja dobitnie pokazała, że bez technologii nie jest możliwa edukacja uczniów. Ostatnia dekada rozwoju edukacji wskazuje technologię jako wiodącą w nauczaniu. Czy...