Rola lidera w organizacji.

Rola lidera jest wielokierunkowa. Z jednej strony lider wytycza kierunek rozwoju, a z drugiej motywuje do podejmowania wysiłku. Zmiana jest częścią naszego życia, jej akceptacja staje się momentem zwrotnym dla każdej organizacji. Jakie są zatem główne zadania lidera-...