Zamknięcie szkół

Nowe rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2021r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 wprowadziło obowiązek edukacji zdalnej od 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r....