Rozwiązywanie problemów i innowacje.

Rozwiązywanie problemów i innowacje są kluczowymi umiejętnościami człowieka w XXI wieku. Nauka, która skupia się wokół rozwiązywania prawdziwych, życiowych problemów oraz zorganizowana jest w oparciu o innowację prowadzi do rozwoju uczniów. Dzięki dobrze...