Ryzyko dysleksji

U dzieci młodszych, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać lub u dzieci na wczesnoszkolnym etapie edukacyjnym obserwować możemy symptomy wystąpienia w przyszłości dysleksji- RYZYKO DYSLEKSJI!   Dzieci młodsze, które wykazują wybiórcze zaburzenia w rozwoju...