Style kierowania zespołem- wnioski

Style kierowania dyrektora szkoły muszą być dopasowane do konkretnej sytuacji oczekiwań i możliwości pracowników. Wybór określonego stylu kierowania powinien prowadzić do efektywnego zarządzania firmą, rozwoju kadry pracowniczej, a tym samym gwarantować sukces...