Innowacyjność według Steve’a Jobsa.

Współcześnie bardzo duże znaczenie zyskało słowo innowacja. Pojawia się ono nie tylko w dziedzinie gospodarki i ekonomii, ale również w innych dziedzinach codziennego życia człowieka.Innowacja to pojęcie bliskoznaczne dla kreatywności.Pochodzi ono z łaciny innovatio i...