Style kierowania zespołem w ujęciu klasycznym.

Istnieje wiele teorii dotyczących stylów kierowania zespołem. W literaturze przedmiotu odnaleźć można  odmienne poglądy na ten temat. Klasyczne ujęcie stylów kierowania odnosi się do teorii opracowanej przez Lippit’a i White’a. Teoria ta wyróżnia trzy podstawowe style...