Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły

Programy wychowawczo- profilaktyczne w szkołach to ważne dokumenty obrazujące pracę placówki w dziedzinie dydaktyki, wychowania i opieki.Są one integralną częścią programów dydaktycznych pracy nauczycieli w klasach szkolnych.Powinny stanowić również punkt wyjścia do...