Cele współczesnej szkoły.

Każdy nauczyciel, rodzic, dyrektor zadaje pytanie, jakie są cele współczesnej szkoły?W Ustawie Prawo Oświatowe są one dość szczegółowo sprecyzowane.Współcześnie mówi się o tak zwanej wielozadaniowości szkoły.Jest ona wymuszona coraz większą liczbą przepisów. Wiele...