Węzeł gordyjski

Podstawą edukacji jest nie tylko wiedza i umiejętności, ale przede wszystkim relacje. Wiemy o tym dobrze, pomimo to zwłaszcza po okresie zdalnej edukacji obserwujemy, że supeł braku relacji w szkole coraz bardziej staje się ciasny. Jak temu zapobiec? I na czym polega...