Zmiana w edukacji

Czynniki wpływające na edukację wpływają jednocześnie na motywację uczniów, jak również na związany z nauką brak zaangażowania.Misja, wizja, standardy edukacyjne, kształtowane kompetencje to tylko niektóre elementy edukacyjnej układanki.Badania wskazują jednak wysoki...