Pokłosie zdalnej edukacji.

W obliczu zmian w edukacji spowodowanych okresem kształcenia na odległość warto porozmawiać o rezultatach okresu kształcenia na odległość. Okres zamknięcia szkół wskutek epidemii koronawirusa wymógł na polskiej edukacji zmiany, które z perspektywy czasu należy wdrożyć...