Wrzesień miesiącem eksperymentu.

Według medialnych doniesień, płynących w Ministerstwa Edukacji Narodowej 1 września 2020 uczniowie wrócą do szkół. Za organizację, a raczej reorganizację pracy placówek oświatowych w związku z epidemią odpowiedzialny jest dyrektor. Wraz z Radą Pedagogiczną zaplanuje...